Hva er et rovdyr?

Skrevet av Nicklas Iversen | Sist endret 20. oktober 2021

På Besøkssenter rovdyr formidler vi om alle rovdyrene i Norge, men hva er egentlig et rovdyr? Er det dyr som spiser kjøtt, eller er det noe helt annet? Svaret får du her!

Foto: Filip Blaauw.
Foto: Roger Brendhagen.

Rovdyr er en systematisk orden

Rovdyr er egentlig en forkortelse for ordet rovpattedyr. Ordet rovpattedyr er på sin side det norske ordet for det vitenskapelige navnet Carnivora. Carnivora er en orden med pattedyr som inneholder alle familier, slekter og arter av rovdyr. 

Det er viktig å være klar over at rovdyr derfor ikke har noe å si med hva dyret spiser, hvordan det jakter eller hvor det bor, men heller er en systematisk orden i systemet vi mennesker har laget for å dele inn alle dyr i grupper. 

Ordenen Carnivora er definert ved dyr som har velutviklede klør og rovtenner. Rovtenner er spisse tenner som brukes for å skjære kjøtt med, selv om en del av dagens rovdyr har utviklet rovtennene til å ha mer spesialiserte oppgaver. 

Foto: Roger Brendhagen.

Ikke alle rovdyr er kjøttetere

Det er mange som tror at rovdyr er alle dyr, og kun dyr som spiser andre dyr. Dette stemmer ikke helt, selv om man heller ikke er helt på bærtur hvis man tror det. 

De aller fleste rovdyr spiser nemlig kjøtt, og flere arter som ulv, jerv eller gaupe spiser kun kjøtt. Det er derimot noen unntak, som den kinesiske pandaen (Ailuropoda melanoleuca). Denne spiser nesten bare bambus, noe som er en plante! Godt over 99 % av kosten til pandaen består av planter, og kun en liten promille er mus eller andre gnagere den klarer å få tak i. 

Også den norske brunbjørnen spiser først og fremst planter, selv om den spiser litt mer kjøtt enn det pandaen gjør. Mårhunder er nok et eksempel på et rovdyr som ikke er en ordentlig kjøtteter, for denne spiser kjøtt når det er tilgjengelig, men tar gjerne plantemateriale når det er vanskelig å få tak i kjøtt. 

Alt dette er er til tross for at det latinske ordet carnivora oversettes direkte til kjøtteter. Hvis du skal snakke om alle dyr som spiser kjøtt bør du heller bruke ordet kjøtteter, mens dyr som jakter og dreper andre dyr kalles en predator

Ikke alle kjøttetere er rovdyr

Akkurat som at ikke alle rovdyr er kjøttetere, er heller ikke alle kjøttetere rovdyr. Det finnes mange dyr i naturen som kun spiser kjøtt eller lever utelukkende av å spise andre dyr, men som ikke har noen verdens ting med orden rovpattedyr å gjøre. 

Et eksempel på en kjøtteter som ikke er et rovdyr er hvithaien (Carcharodon carcharias). Dette er en ekte kjøtteter som kun spiser kjøtt, og som befinner seg helt på toppen av næringskjeden. På den måten har den samme økologiske funksjon som ulv, men hvithaien er likevel ikke et rovdyr. Dette er fordi hvithaier tilhører ordenen håbranner (eller Lamniformes som det få fint heter på latin), og ikke ordenen rovpattedyr. 

Det er mange ulike eksempler på dyr som ikke er rovdyr, men som likevel spiser kjøtt. Her har vi nemlig mange ulike rovfugler, en del slanger, øgler og andre reptiler, haier og delfiner, og en hel haug med ulike kjøttetende insekter som spiser mindre insekter. 

Foto: Filip Blaauw.

Rovdyr i norsk natur

I naturen på Fastlands-Norge finnes det 15 ulike rovdyr. Noen av dem er svært vanlige, mens andre er sjeldne. Noen ønsker myndighetene å ha flere av, andre vil de ha færre av, og noen vil de helst bli helt kvitt (som mårhund eller mink). Du kan klikke deg inn på alle rovdyrene for å lære mer om dem. 

Bjørnefamilien: 

Kattefamilien: 

Hundefamilien

Mårfamilien

Foto: Roger Brendhagen.

Rovvilt, predatorer, karnivorer, omnivorer og andre forvekslingsord

Er det én ting biologer liker, så er det å bruke mange kompliserte ord om ting som egentlig ikke er så komplisert. De liker også godt å bruke mange ulike ord som egentlig betyr nesten det helt samme. Derfor har vi samlet sammen en liten liste over ord du kan komme over når du leser om rovdyr. 

Rovvilt: Rovvilt er et begrep som ofte brukes om rovdyr og rovfugler. Innenfor offentlig forvaltning brukes ofte begrepet rovvilt om bjørn, ulv, jerv, gaupe og kongeørn. 

Predator: Predator er et ord som brukes om dyr som jakter og dreper andre dyr. De fleste rovdyr er predatorer, men det er også flere som ikke er det, enten fordi de stort sett spiser planter, eller fordi de er åtseletere. 

Karnivorer: Karnivor er et fancy ord for kjøtteter. Det brukes hovedsakelig om dyr som kun spiser kjøtt, og ingenting annet. Det finnes en del rovdyr som kun er kjøttetere, som gaupe eller isbjørn. 

Omnivorer: Omnivor er et fancy ord for alteter. Et godt eksempel er bjørn eller grevling, da disse spiser både kjøtt, planterøtter, bær og insekter. Det er mange rovdyr som er altetere. 

Skrevet av Nicklas Iversen, Besøkssenter rovdyr Flå. 

Foto: Roger Brendhagen.