Undervisningsmateriell

På denne siden finner du ulike filmer, presentasjoner, faktaark og aktiviteter for å lære bort om rovdyr og naturen de lever i.

Rovdyrskole

Filmer

Norges rrroveste dyr - Ulven

Norges rrroveste dyr - brunbjørn

Rovdyrenes historie

Hvorfor forsvant rovdyrene for 100 år siden?

For to hundre år siden var det langt flere store rovdyr i Norge en i dag. I denne tegneserien tar vi for oss hva som skjedde når vi bestemte oss for utrydde rovdyrene. 

Rovdyrenes historie. Illustrasjon av Ketil Selnes
Illustrasjon av Ketil Selnes

Presentasjon

Dette er en presentasjon om ulv, gaupe, jerv og bjørn. I presentasjonen lærer vi litt om hvert enkelt rovdyr, fra hva de spiser, hvor og hvordan de lever. Presentasjonen tar rundt 15 min å vise.

Aktiviteter

Arbeidshefte

Dette er et tverrfaglig arbeidshefte om rovdyr. Gjennom oppgaver fra matematikk, norsk, engelsk og samfunnsfag og naturfag får man også lært seg mye biologi om rovdyrene.

Oppgavene er best tilpasset mellomtrinnet.

Spor og sportegn

Et hefte om spor og sportegn fra de vanligste dyrene i Norge.

Oppgaver til den den nettbaserte rovdyrskolen

Dette er oppgaver som kan brukes som supplement il den nettbaserte rovdyrskolen

Kart og rovdyr

Her ligger det kart over rovdyrsoner (som kalles forvaltningssoner på fagspråket) og kart som viser hvor det er registrert rovdyr med unger.

Hvor fant man rovdyr med unger

Hvert år registrer man rovdyr som får unger. På denne måten kan man regne seg frem til hvor mange rovdyr vi har i Norge og om det blir flere eller færre. Disse kartene kan man også finne på rovdata.no

Rovdyrsoner

I Norge har vi lagd egne soner hvor vi ønsker at rovdyrene skal være, disse kaller vi forvaltningssoner.