Om bjørn

Bjørnen er det største rovdyret som lever på fastlandsnorge, og det nest største pattedyret i skogen. Bare elgen er større. På disse sidene kan du lære alt om den store brune bamsen!

Bjørnefakta

Latin: Ursus arctos.
Familie: Bjørnefamilien. 
Lengde: 140 – 280 cm. 
Vekt: 60 – 300 kg. 
Parringstid: Våren og sommeren. 
Antall unger: 1 – 3. 
Levetid: Opptil 30 år. 

Last ned faktaark om bjørn

Bjørnesporet

Bjørnens spor er store og har merke etter fem tær og lange klør. Bakfoten kan minne om en menneskefot, mens fremfoten er noe kortere. Den største tåa er ytterst i sporet. Altså motsatt av oss! 

Hvordan lever bjørnen?

Bjørnen er et solitært dyr. Det vil si at den lever for seg selv. Unntaket er selvfølgelig når hunnbjørnene har unger. Da vil hun gå med ungene i over to - tre år. Det er ganske lenge, sammenlignet med de fleste andre dyr! Hannbjørnene lever et mer ensomt liv, og møter stort sett andre bjørner kun i parringstiden.

Hva spiser bjørnen?

Bjørnen er en alteter. Det betyr at den spiser både planter og kjøtt! Den spiser mye maur og andre småkryp. Urter og gress er viktig på forsommeren, mens om høsten er det blåbær som er hovedretten på menyen! Bjørnen er et rovdyr og spiser dermed også andre dyr. Den spiser gjerne døde dyr den finner, men kan fint jakte selv også. Enkle bytter er foretrukket.

Hvor bor bjørnen?

Bjørnen er en skogsdyr. I Norge lever den mot grensen til våre naboland, Sverige, Finland og Russland. Dette er fordi bjørnen har kommet tilbake hit fra de landene etter at vi nesten utryddet den.

Hvor mange bjørn har vi?

I Norge har vi i dag rundt 138 bjørner. Det er ikke så veldig mange sammenlignet med Sverige, som har rundt 2500 bjørner. I gamle dager hadde Norge flere bjørner enn Sverige.

Er bjørnen farlig?

Av de fire store rovdyrene er det bjørnen som folk nevner som det dyret de ville vært mest redd for å møte. Dette er nok fordi bjørnen er så stor. Å møte en bjørn er ganske vanskelig, siden den helst vil holde seg unna mennesker. Skulle du allikevel møte den kan du ganske enkelt prate til den, slik at den oppdager deg. På den måten får bjørnen sjansen til å trekke seg unna.

Var det en bjørn?

De fleste av oss kommer aldri til å se en bjørn, men å finne spor etter den er ikke like sjeldent. Lær hvordan du kan kjenne igjen bjørnebæsj og bjørnespor.