Bjørnens hivaner

Skrevet av Nicklas Iversen | Sist endret 22. oktober 2021

Bjørner går i hi på vinteren, men hva slags hi velger dem, hvor lenge sover de, og må de egentlig spise og drikke når de er i hiet? Her får du svaret på alt om bjørnens hivaner!

Foto: Roger Brendhagen.

Bjørnen går ikke i dvale, men i vintersøvn

Det er mange som tror at bjørnen går i dvale, men det er bare tull. I virkeligheten ligger bjørnen i noe som heter vintersøvn når den er i hiet på vinteren. Dette er forskjellig fra dvale ved at vintersøvn er en mye lettere type søvn, og bjørnen og andre dyr som har vintersøvn kan dessuten våkne fra vintersøvnen om de blir forstyrret. 

I vintersøvn holder kroppstemperaturen til dyret seg ganske høyt, og typisk synker den bare med 3 til 5 grader Hjerterytmen til bjørnen synker, og midt på vinteren kan den være så lav som ti slag i minuttet. 

Dyr som går i dvale vil sove som en stein, og senke kroppstemperaturen flere grader enn ved vintersøvn. Noen dyr senker den til og med så mye at de nesten er ved frysetemperatur! Du kan også forstyrre dyr i dvale så mye du bare vil, for de kommer ikke til å våkne før tiden nesten uansett hva som skjer. 

Med andre ord er vintersøvn nesten som en skikkelig tung type søvn, og er i alle fall veldig ulikt fra en ekte dvale. 

Foto: Roger Brendhagen.

Bamsers valg av hi

Hannbjørnene, mest kjent som bamser, er ikke spesielt kresne når de skal velge et hi for vinteren. Noen få velger den tradisjonelle løsningen med å grave seg inn i eller under en maurtue, men de fleste er for late til å styre med dette. Istedenfor kan de finne en løsning som lar dem ligge i fred mens de snør inn. Et par eksempler på dette er å legge seg under et grantre, under en stor trestubb, i en hule i berget, under steinformasjoner i terrenget eller under trær som har falt sammen.

For bamsene spiller det ikke så stor rolle hva den velger, for poenget er at den skal ha noe over seg mens den lar snøen dekke igjen alle inn- og utganger. Da får den et fint og lunt hi hvor den kan ligge uforstyrret gjennom vinteren, så våkner den av seg selv når snøen smelter igjen.

Foto: Roger Brendhagen.

Binner er mer kresne i valg av hi

Hunnbjørner, også kjent som binner, er mer avhengig av et godt hi enn det bamsene er. Binnene skal jo gjøre mer enn bare å sove der, for med litt flaks skal de også føde et kull med unger i løpet av vinteren. Da er det naturligvis viktig at hiet er godt isolert!

Binnene er derfor nøyere når de skal velge seg et hi, og man ser stort sett at de foretrekker å grave seg inn i en gammel maurtue. Det er viktig at de ikke har et for stort hi, for ekstra luft i hiet betyr at det er vanskeligere å varme det opp. I praksis betyr det lavere temperatur i hiet gjennom vinteren, og binnen og ungene må bruke mer energi på å klare å holde seg varme nok.

Det hender at unge, uerfarne binner velger for store hi, noe som rett og slett kan føre til at ungene ikke overlever de første levemånedene sine. Binnene lærer heldigvis av sine feil, så eldre binner velger bedre hi med mindre luftlommer. 

Foto: Matthieu Ever.

Hvor lenge sover bjørnen i hi?

Det er stor variasjon i hvor lenge bjørner sover i hiet, og generelt sett kan man si at jo lenger nord man kommer, jo lenger sover bjørnen i hiet sitt. Vi kan si at bjørner sør i landet ligger i hiet i omtrent 5 måneders tid, mens bjørnene helt nord kan ligge så mye som én måned ekstra, og kan da være i hiet i et halvår.

Sør i landet forventer man at bjørnen legger seg i hi i løpet av november en gang, og står opp igjen i midten av april. Det kan være store variasjoner fra år til år, og når årets første snø daler ned er det mange bjørner som begynner å få hast med å finne seg et hi. 

Foto: Roger Brendhagen

Kan en bjørn våkne fra vintersøvn?

Når en bjørn sover i vintersøvn kan den fint våkne om det skulle skje noe. En nysgjerrig hund, en skigåer som farter over hiet, eller noen bråkete lyder i nærheten av hiet kan være nok til å vekke bjørnen fra vintersøvnen sin.

Om den våkner vil den stort sett sjekke ut hva bråket var for noe, før den vender nesa tilbake mot det lune hiet sitt for å sove videre. Hvis den i det hele tatt tar seg bryet med å sjekke ut støyet da. 

Foto: Roger Brendhagen

Må bjørnen spise eller drikke i vintersøvnen?

Bjørnen vil verken spise eller drikke i løpet av de 5 – 6 månedene den ligger i vintersøvn, men bruker istedenfor fettet på kroppen sin som næring. Når fett brytes ned blir det nemlig gjort om til energi og vann, så her får bjørnen alt den trenger. 

Det store unntaket er de nyfødte bjørnungene som dier fra moren sin de føreste levemånedene. 

Foto: Roger Brendhagen.

Hvorfor går bjørnen i hi?

Vi har snakket en del om hva bjørnen gjør når den ligger i vintersøvn i hiet sitt, men så er jo det store spørsmålet hvorfor den velger å gå i hi om vinteren. 

Grunnen har enkelt nok med mattilgang å gjøre. Bjørner er store dyr som trenger mye mat for å holde på kroppsvekten. Når det er minusgrader og snø ute er det vanskelig for dem å finne nok mat til å få i seg den energien de trenger, og har dermed løst dette ved å sove gjennom vinteren.

Bjørnen mister riktignok mellom 20 og 50 % av kroppsmassen sin i løpet av vinteren, men dette er likevel en bedre løsning enn om den skulle flydd rundt i skogen og lett etter mat gjennom hele vinteren. 

Når man ser på brunbjørnen som lever lenger sør, for eksempel i Spania, ser man at det kun er binnene som går i hi. Disse gjør det for å føde unger, og blir der bare noen få måneder. Hannene klarer derimot fint å skaffe nok mat gjennom hele vinteren, og trenger derfor ikke å gå i hi i det hele tatt. 

VÅRE KILDER

Disse kildene brukte vi i arbeidet med denne teksten: