Hva er forskjellen på kvotejakt og lisensfelling?

Skrevet av Nicklas Iversen | Sist endret 23. november 2020

De store rovdyrene reguleres via jakt, og både kvotejakt, lisensfelling og skadefelling brukes. Men hva betyr disse begrepene, og hva er forskjellen? Svaret finner du her!

Kvotejakt – den vanlige typen jakt

Av de fire store rovdyrene bjørnulvgaupe og jerv er det kun gaupe som kan jaktes på via ordinær kvotejakt. Kvotejakt er egentlig bare et annet ord for vanlig jakt, og betyr at Stortinget setter et tall på hvor mange dyr som kan felles i løpet av en jaktsesong. Hensikten med kvotejakta er å høste fra naturen.

Om man skal jakte på gaupe regnes dette som storvilt, og reglene og fremgangsmåten er mer eller mindre helt lik som om man skal jakte på de andre storviltartene som elg eller hjort. Myndighetene fastsetter en fast kvote på hvor mange gauper som kan tas ut i hver rovviltregion, så er det da vanlig jakt på disse under jaktsesongen som begynner 1. februar og varer frem til 31. mars om ikke kvoten er fylt opp før dette tidspunktet.

Foto: Roger Brendhagen.

Hva er egentlig lisensfelling?

De andre tre store rovdyrene har strenge vern enn gaupa, og kan kun felles via noe som heter lisensfelling. For å kunne drive med lisensfelling må jegere registrere seg som lisensjegere i Jegerregisteret. Lisensfelling er mulig fordi den er basert på en paragraf i naturmangfoldloven (nml §18) som åpner for unntak fra vernet ulv, jerv og bjørn i utgangspunktet har.

Den store forskjellen på kvotejakt og lisensfelling er at lisensfelling er ment som skadeforebygging, mens vanlig kvotejakt er helt ordinær jakt som altså har hensikt om å brukes for å høste ressurser. Dette er også grunnen til at det heter lisensfelling og ikke lisensjakt; når man ikke skal høste fra fellingen er det en felling, ikke jakt. 

Skadefelling

Det finnes også en tredje form for lovlig jakt av rovdyr, og dette er noe som heter skadefelling. Dette er en type jakt hvor man har lov til å drepe et dyr som er til akutt fare for å skade eller drepe husdyr som sau eller tamrein. Dette er et tiltak som kun brukes i akutte situasjoner for å forebygge skade!

Foto: Matthieu Ever.

Lær mer om kvotejakt, lisensfelling og skadefelling

Nå har vi gått gjennom det grunnleggende bak begrepene kvotejakt, lisensfelling og skadefelling, og sett på disse i forhold til de fire store. Det er derimot mye mer å lære om dem, og vi anbefaler følgende kilder for videre lesing for de som er interessert i mer detaljer:

Skrevet av Nicklas Iversen.