Harer og gnagere

Harer var tidligere regnet som gnagere, men er nå plassert i en egen orden som heter haredyr. Sammen med gnagerne er de viktig mat for svært mange arter, og er dermed veldig viktige i naturen!

Smågnagere

Smågnagerne er fellesbetegnelsen som gjelder blant annet mus og lemen. Siden smågnagerne er så mange, er de veldig viktige for økosystemet, og er viktig mat for svært mange rovdyr og -fugler. Smågnagerne vil stige og synke i antall, gjennom periodiske sykluser. Dette kalles smågnagersvingninger. Når det er veldig mange smågnagere sier vi at det er gnagerår

I fjellet er det spesielt en gnager som er viktig. Og da snakker vi om lemenet. Denne lille gnageren er i hamsterfamilien og er veldig viktig for blant annet fjellreven. Det har også vist seg at lemen er viktig for jerven

Bever

Beveren er vel kanskje en av de artene vi har som kan påvirke landskapet i størst grad. Hvis beveren ikke liker dybden på vannet et sted vil den nemlig bygge en demning, slik at det blir passe dypt vann for den å bygge huset sitt der. 

Beveren spiser bark og kvist fra trær som den feller selv. Den vil gjerne trekke med seg mat under vannet, slik at den har god tilgang på mat under isen på vinteren. Ellers holder den seg i huset sitt på vinteren. 

Beveren er et bytte for ulv, spesielt om vinteren når ulven kan grave seg inn i huset. Beveren kan også være et enkelt bytte når den går på land for å gnage trær. 

Hare

Det er få dyr som er så lette å kjenne igjen som haren. De lange ørene og de enorme bakbena gjør haren til et karakteristisk dyr. Haren er et av de raskeste dyrene i skogen, og kan over korte avstander komme opp i hastigheter på 80 km/t! Det kommer godt med når den skal springe fra rovdyr! Hos haren heter hannen ramle og hunnen sette.

Haren lever alene, og selv moren er svært lite med ungene. Hun lar dem ligge mest alene, og kommer bare innom for å gi melk. 

Haren lever et farlig liv, og må alltid være på vakt mot farer. På bakken er både rev og gaupe på jakt etter den – men haren kan også bli jaktet på fra himmelen, siden flere rovfugler også gjerne spiser en hare til middag! 

Ekorn

Ekornet er en liten gnager, men regnes ikke blant smågnagerne. Denne lille akrobaten hopper fra tre til tre, og lever mesteparten av livet i trekronene.

Ekornet spiser gjerne frø og nøtter, og er en spesialist på å spise frøene i kongler fra gran og furu. 

Siden ekornet holder seg i høyden er det for det meste spesielt måren som kan være farlig for det. Men ekornet kan også bli jaktet på av rovfugl.