Aktuelt

Online rovviltkurs for lærere.

Kurset er resultat av et samarbeid mellom NJFF, Miljødirektoratet og Besøkssenter rovdyr i Flå, Bardu og Namsskogan.Målet med kurset er å gi lærerne kunnskap og verktøy for å enklere kunne undervise om rovdyr. Kurset er todelt, modul 1 er et online kurs, her vil det også ligge et ressurshefte med forslag til aktiviteter og oppgaver lærerne kan…

Grong videregående på rovdyrskole

Elevene fra Grong vgs. fikk lære om de ulike rovdyrene og hvilke konsekvenser de fører med seg når gjelder både mennesker, politikk, føde og konkurranse mellom dyr og arter. Det er mange ulike meninger når det kommer til rovdyr og deres plass i norsk natur. Det var en av sakene elevene fikk tenke igjennom i løpet av denne…

Nå kan du melde klassen din på rovdyrskole 2017

Målet for dagen er at elevene skal få et lite innblikk i hvorfor det oppstår uenighet om og frykt for rovdyr, samt en innføring i deres levesett og oppførsel. Vi vil fokusere på fakta og gi elevene inspirasjon til å skape seg en kunnskapsbasert mening videre. Kostnad: Ingen for skolene. Tidsbruk: Ca 4 timer til besøket, i…

Fagdag rovdyr Stiklestad 2017

Dato: 24. januar 2017 Sted: Scandic Hotell Stiklestad Ansvarlig: Besøkssenter rovdyr, Namsskogan og Lierne Nasjonalparksenter Det er mye å holde seg oppdatert på innen rovdyrforvaltning. Ny erstatningsordning for rein, ny ulvemelding og revidering av forvaltningsplanen i region 6 er noen av endringene. Denne fagdagen var spesialsydd til offentlig sektor for å gi oppdateringer på rovdyr- situasjonen og…