Grong videregående på rovdyrskole

Elevene fra Grong vgs. fikk lære om de ulike rovdyrene og hvilke konsekvenser de fører med seg når gjelder både mennesker, politikk, føde og konkurranse mellom dyr og arter. Det er mange ulike meninger når det kommer til rovdyr og deres plass i norsk natur. Det var en av sakene elevene fikk tenke igjennom i løpet av denne dagen. Siden dette er en del av deres pensum og skolehverdag, fulgte de godt med og fikk med seg masse kunnskap.

Grong Videregående skole
Elever ved naturbrukslinja på Grong Videregående skole