Online rovviltkurs for lærere.

Kurset er resultat av et samarbeid mellom NJFF, Miljødirektoratet og Besøkssenter rovdyr i Flå, Bardu og Namsskogan.Målet med kurset er å gi lærerne kunnskap og verktøy for å enklere kunne undervise om rovdyr.

Kurset er todelt, modul 1 er et online kurs, her vil det også ligge et ressurshefte med forslag til aktiviteter og oppgaver lærerne kan bruke.

Man kan deretter bygge på rovdyrkurset med modul 2 som vil foregå ute på de forskjelliges sentrene. Samlingene vil kjøres på alle tre Besøkssenter rovdyrsenterne, plassert i Flå, Bardu og Bardu, så vil man kunne benytte det besøkssentret som ligger nærmest. På samlingene vil man få en dypere introduksjon av rovdyrene og vi kommer til å gjennomføre mange av de aktivitetene som presenteres i ressurshefte. Kurset vil bli tilgjengelig fra april/mai.