Fagdag rovdyr Stiklestad 2017

Dato: 24. januar 2017
Sted: Scandic Hotell Stiklestad
Ansvarlig: Besøkssenter rovdyr, Namsskogan og Lierne Nasjonalparksenter

Det er mye å holde seg oppdatert på innen rovdyrforvaltning. Ny erstatningsordning for rein, ny ulvemelding og revidering av forvaltningsplanen i region 6 er noen av endringene. Denne fagdagen var spesialsydd til offentlig sektor for å gi oppdateringer på rovdyr- situasjonen og forvaltningen.

 

Foredragsholdere:

«Nytt fra Rovdata og status rovvilt Norge» av Jonas Kindberg, leder i Rovdata. Rovdata er den nasjonale leverandøren av overvåkningsdata og bestandstall.

Fylkesmannen i Nord Trøndelag, vil orientere oss om beitesesongen 2016, skadefellingssituasjoner, forlag til ny erstatningsordning på tamrein og prosessen med ny forvaltningsplan i region 6.

Svein Morten Eilertsen, forsker Norsk Institutt for Bioøkonomi – NIBIO,
Utfordringene med rovdyr og tamrein, samt andre utfordringer for reindrifta i Nord-Trøndelag.

Anne Marie Haneborg, utmarkskonsulent i Meråker kommune og Einar Kolden, leder av skadefellingslaget i samme kommune. Meråker er en kommune med store utfordringer når det gjelder rovdyr, sommeren 2016 hadde de store tap til både ulv og bjørn. I sitt foredrag fortalte om hvordan ansvarsforholdet er og organiseringen er, fra tilsyn, funn av kadaver, søknad- og gjennomføring av skadefelling.