Hvor bor ulven?​

Ulver finnes i mange ulike naturtyper. I Norge lever den langs svenskegrensa sør i landet. Mer om ulvens habitat og utbredelse kan du lære om på denne siden.

ULVENS HABITAT

Et habitat betegner hva slags type område en art trives i.

Ulven er veldig tilpasningsdyktig, og kan overleve de aller fleste steder. Ulver lever i svært ulike miljøer rundt omkring i verden. Alt fra  iskald tundra til glovarm ørken er steder ulver har funnet seg leveområder.

I Norge lever ulven for det meste i skog, noe som kommer av at vi har bestemt hvor ulven får lov til å leve.

Hadde vi ikke bestemt det, ville ulven kunne ha holdt til over hele landet.

UTBREDELSE

I Norge finner vi ulven i skogområder langs grensen til Sverige i Hedmark, Østfold og Akershus. Dette er området hvor ulven har fått lov til å slå seg ned. 

Det er politikerne som har bestemt at ulven kun skal få holde til i den beryktede ulvesonen. Mange mener at det er for lite område, mens andre er sinte for at de må ha ulv – mens alle andre slipper.  

Årsaken til ulvesona er for å forhindre at det blir for store tap av sau og tamrein til ulv.

Skrevet av Bjørn Henrik Stavdal Johansen, naturveileder ved Besøkssenter rovdyr Flå.