Hvor bor ulven?​

Skrevet av Nicklas Iversen | Sist endret 11. november 2021

Ulver finnes i mange ulike naturtyper. I Norge lever den langs svenskegrensa sør i landet. Mer om ulvens habitat og utbredelse kan du lære om på denne siden.

Foto: Arne Nævra.

ULVENS HABITAT

Et habitat betegner hva slags type område en art trives i.

Ulven er veldig tilpasningsdyktig, og kan overleve de aller fleste steder. Ulver lever i svært ulike miljøer rundt omkring i verden. Alt fra  iskald tundra til glovarm ørken er steder ulver har funnet seg leveområder.

I Norge lever ulven for det meste i skog, noe som kommer av at vi har bestemt hvor ulven får lov til å leve.

Hadde vi ikke bestemt det, ville ulven kunne ha holdt til over hele landet.

Foto: Roger Brendhagen.

UTBREDELSE

I Norge finner vi ulven i skogområder langs grensen til Sverige i Hedmark, Østfold og Akershus. Dette er området hvor ulven har fått lov til å slå seg ned. 

Det er politikerne som har bestemt at ulven kun skal få holde til i den beryktede ulvesonen. Mange mener at det er for lite område, mens andre er sinte for at de må ha ulv – mens alle andre slipper.  

Årsaken til ulvesona er for å forhindre at det blir for store tap av sau og tamrein til ulv.

Skrevet av Bjørn Henrik Stavdal Johansen, naturveileder ved Besøkssenter rovdyr Flå. 

VÅRE KILDER

Disse kildene brukte vi i arbeidet med denne teksten:

Foto: Roger Brendhagen.