Hva spiser ulven?

Ulver er tilpasningsdyktige dyr. Ulvene vil lære seg å jakte på det byttedyret det finnes mest av der de holder til. Dermed er det helt naturlig at ulven i Skandinavia spiser mest elg! På denne siden kan du lese mer om hvordan ulven jakter.

JEGEREN

Ulven er en jeger i ordets rette forstand. Når ulven skal jakte handler det nemlig rett og slett om å jage byttedyret i en jakt som kan vare i flere kilometer. Jakten er en prøvelse i utholdenhet, og den som først gir seg taper! Ulvene lykkes slett ikke hver gang, og må utføre flere jaktforsøk før de lykkes å drepe et dyr. Det er kanskje ikke så rart når vi tenker hva slags dyr ulven jakter mest på her til lands. Nemlig elg

Mer om elg kan du lese her.

ET FARLIG BYTTE

Å jakte på elgen, skogens konge, er ikke uten en viss risiko. En elg kan være direkte livsfarlig for en ulv som er mange ganger mindre enn den store kongen. 

Når en elg forsvarer seg er det ikke geviret på hodet den bruker, men føttene!  Elgen sparker forover, og om den vil forsvare seg må den derfor fronte ulvene. Et slikt spark kan enkelt drepe en ulv, om den treffer i hodet. Derfor er strategien til ulvene å få elgen til å løpe, slik at ulvene kan angripe elgen bakfra. 

Ulveflokken dreper og spiser rundt hundre elg i året. Årsaken til det høye tallet, er at på vår og forsommer vil de drepe flest kalver. De er mindre, og gir mindre mat – og dermed må de drepe flere. På høsten dreper de færre ,men til gjengjeld større dyr.

ULV OG BEITEDYR

Av de store rovdyrene, er det ulven som dreper klart færrest husdyr på beite.  Noe som kanskje virker rart, siden det er ulven man hører mest om. 

​Forklaringen er enkel. Det er ulv vi har færrest av . I tillegg har det blitt bestemt et område hvor ulven får lov til å holde til. Den såkalte ulvesonen. Ulvesonen ble lagt der den ligger i dag, fordi dette var området  i Norge hvor det var færrest sau på beite og i tilknytning til området med ulv i Sverige. Derfor går sona langs svenskegrensa. ​

Men ulver kan drepe sau, og det er spesielt unge ulver på vandring som snubler over saueflokker. Disse unge ulvene kan drepe mange sauer på kort tid. Dette er dessverre noe som er ganske typisk unge og uerfarne rovdyr.  De dreper det de kan når de har sjansen, for å sikre at det er mat der i morgen også. Dermed kan det virkelig se ut som at ulven har gått helt av skaftet når den har drept for fote i saueflokken. 

Dette gjør naturligvis ulven upopulær hos mange som driver med husdyr. 

Skrevet av Bjørn Henrik Stavdal Johansen, naturveileder ved Besøkssenter rovdyr Flå.