Hvor bor gaupa?

Skrevet av | Sist endret 31. januar 2022

Gaupa er å finne i skog over det meste av landet. Den er gjerne glad i bratt og karrig terreng, hvor den kan ha soveplassene sine om dagen. På natten kan gaupa vandre ganske nærme oss mennesker på jakt etter rådyr. Mer om hvor gaupa bor finner du på denne siden.

Foto: Arne Nævra.
Foto: Arne Nævra.

GAUPAS HABITAT

Et habitat betegner hva slags type område en art trives i. 

Gaupa er et skogsdyr og er å finne i skog fra lavland og opp til skoggrensen i fjellet. Gaupa trives typisk i bratte ufremkommelige lier, hvor den kan ha god oversikt.  

Selv om gaupa er sky for mennesker kan den allikevel leve nærmere oss enn mange er klar over. Dette er på grunn av at favorittbyttet, rådyret, gjerne beiter i kulturlandskapet. Da følger gaupa etter! Likevel, det er aldri registrert at gaupe har skadet mennesker i Skandinavia.

Foto: Arne Nævra.

UTBREDELSE I NORGE

I Norge finner vi gaupa i skog over det meste av landet bortsett fra på Vestlandet. 

Vestlandet har høye tettheter med sau, som er årsaken til å unngå å ha store rovdyr her. Det er generelt tettest bestand med gaupe i områder hvor det er mye mat å finne. Gaupa bruker ikke større områder enn den må, og er det store mengder mat, kan de holde seg på relativt små områder. Er det lite mat må gaupa ha større revir for å finne nok mat. ​

Nyere forskning viser at gaupas revir formes av tilgangen på de viktigste byttedyrene som rådyr og hare – og ikke sau slik man kunne tro. Det er jo egentlig ikke så rart – sau er jo ikke tilgjengelig hele året! 

Skrevet av Bjørn Henrik Stavdal Johansen og Fredrik Lehn-Pedersen, naturveiledere ved Besøkssenter rovdyr Flå

Foto: Arne Nævra.
Foto: Arne Nævra.