Hvor mange gauper har vi?

Skrevet av Nicklas Iversen | Sist endret 22. september 2021

Før forrige jaktsesong ble det beregnet at vi hadde omtrent 323 gauper. Mer om gaupebestanden kan du lære på denne siden.

Foto: Arne Nævra.

FORFULGT

I 135 år var det skuddpremie på gaupa i Norge. Skuddpremien ble innført i 1845 og avskaffet først i 1980. I løpet av denne perioden ble det skutt mye gaupe, og arten gikk fra å være vanlig over hele landet til å bli et sjeldent syn.

Det var kun kjente bestander på Fosenhalvøya, i Namdalen og  på Sør-Helgeland rundt 1940.  Gaupa ble fredet i Sør-Norge i 1992. To år etter ble det innført kvotejakt på gaupe over det meste av landet. 

Begrensningene i jakten på gaupe gjorde at antallet gauper begynte å øke.

Foto: Arne Nævra.

HVOR MANGE GAUPER HAR VI I DAG?

På starten av 2020, før starten på årets gaupejakt, ble det beregnet at vi hadde 393 gauper. ​

Det er estimert 66,5 ynglinger på landsbasis – altså at 66,5 gaupehunner hadde fått unger (familiegrupper/gaupehunner med unger tett på landegrensen telles som en halv yngling).

Norges mål for antall ynglinger er totalt 65 ynglinger i året, og år 2020 er første gang på åtte år at gaupestanden er over nasjonalmålet. Målet om antall gaupeynglinger er fordelt på ulike områder. Disse områdene kalles forvaltnings-soner.  Hver forvaltnings-sone har sitt eget mål om antall ynglinger i året. Om det blir flere ynglinger i en forvaltnings-sone enn hva som er målet – vil det kunne åpnes for jakt, selv om målet for antall ynglinger ikke er nådd for hele landet totalt. 

Skrevet av Bjørn Henrik Stavdal Johansen og Fredrik Lehn-Pedersen, naturveiledere ved Besøkssenter rovdyr Flå. 

SONY DSC