Hvor mange bjørner har vi?

Skrevet av | Sist endret 20. februar 2023

I Norge ble det registrert minst 160 brunbjørn i 2021. Det er ikke så veldig mange sammenlignet med Sverige, som har rundt 2800 bjørner. I gamle dager hadde Norge flere bjørner enn Sverige. Les mer her.

Foto: Roger Brendhagen.
Foto: Roger Brendhagen.

UTRYDDELSE

Før hadde Norge rundt 3100 bjørn. Det er mange flere enn vi har i dag! Men i 1845  kom en ny lov med mål om å utrydde de store rovdyrene. Det ble også utlovet en skuddpremie til de som kunne bevise at de hadde skutt bjørn. Skuddpremien var fristende, og mange søkte lykken på bjørnejakt.

Mange bjørn ble drept og antallet bjørn sank raskt. På 1920-tallet fredet Sverige bjørnen, mens vi her i Norge fortsatte jakten.  Til slutt var det så lite bjørn, at i Sør-Norge var det bare i Vassfaret det fremdeles fantes bjørn. Den siste binna ble skutt i Vassfaret 1956.  Trolig var det fremdeles noe bjørn igjen i Anarjohka i Finnmark.

I 1973 ble bjørnen vernet i Norge. På dette tidspunktet var det knapt en eneste bjørn igjen, og vi måtte vente helt til 2001 for å se det første beviset på bjørnunger i Sør-Norge.

Foto: Arne Nævra.

BJØRNEN KOMMER TILBAKE

I Sverige fredet de bjørn på 1920-tallet, og det var blant annet det svenske jegerforbundet som foreslo dette. Siden vi i Norge ikke fredet bjørnen før den var borte er det derfor ikke vanskelig å forstå at bjørnen vi har i dag har spredd seg fra Sverige. Dermed er det også lett å forstå hvorfor det er langs svenskegrensa vi har mest bjørn. I prinsippet har Norge bare kanten på den svenske bestanden med brunbjørn. 

Brunbjørnen sprer seg svært sakte. Dette kommer av at binner flytter seg lite, de får få unger -og har ungene lenge av gangen.  

Foto: Roger Brendhagen.

ANTALL BJØRN I DAG

I 2021 ble det registrert minst 160 brunbjørner i Norge. 67 av dem var binner, mens 93 av dem bamser. 

De fleste ble registrert langs grensen, og lever antakelig deler av livet i våre naboland. 

Skrevet av Bjørn Henrik Stavdal Johansen, oppdatert av Fredrik Lehn-Pedersen, naturveiledere ved Besøkssenter rovdyr Flå. 

Foto: Roger Brendhagen.

VÅRE KILDER

Disse kildene brukte vi i arbeidet med denne teksten:

  • Bevanger, K. (2012). Norske rovdyr (1. utg.). Oslo: Cappelen Damm AS.
  • Hjeljord, O. (2008). Viltet; biologi og forvaltning. (1. utg). Oslo: Tun Forlag AS.
  • Rovdata. (2022, 22. april). Bestandsstatus. Hentet fra https://rovdata.no/Brunbj%C3%B8rn/Bestandsstatus.aspx
Foto: Roger Brendhagen.