Hvor bor bjørnen?

Bjørnen er et skogsdyr, og er å finne langs svenskegrensa flere steder i landet. Mer om bjørnens utbredelse kan du lære om på denne siden.

HABITAT

Et habitat betegner hva slags type område en art trives i. Bjørnen sitt habitat er skogen, fra kyst og helt opp til tregrensen. 

Bjørnen holder ofte til på utilgjengelige steder, og legger seg gjerne til å hvile i så tette kratt, og så bratte lier – at det er vanskelig for folk å komme til. Samme taktikken gjelder når bjørnen skal finne seg et sted å grave hi. På denne måten får bjørnen vært i fred for turgåere og andre forstyrrelser. 

UTBREDELSE I NORGE

I Norge har bjørnen sin utbredelse i grensetraktene mot Sverige, Finland og Russland. 

Vi har i Norge det som kalles forvaltningsområde  for bjørn. Dette er områdene hvor bjørnen blir prioritert fremfor andre interesser som beite og jakt. 

Det er verdt å huske på at disse områdene er de områdene som har binner (hunnbjørner), mens hannbjørner kan dukke opp hvor som helst i landet. Dette er fordi hannbjørner, spesielt unge, vandrer store avstander.  

Skrevet av Bjørn Henrik Stavdal Johansen, naturveileder ved Besøkssenter rovdyr Flå.