Hva spiser bjørnen?

Skrevet av | Sist endret 22. november 2021

Bjørnen er en alteter. Det betyr at den spiser både kjøtt og planter. Mer om kostholdet til bjørnen kan du lese om på denne siden.

Foto: Roger Brendhagen.
Foto: Roger Brendhagen.

EN ALTETER

Bjørnen er ganske lik oss mennesker i kostholdet, siden den er i stand til å ete både kjøtt og planter. Dyr med et slikt kosthold kalles altetere. 

Hva bjørnen spiser varierer gjennom årstidene. Tidligst på våren spiser den en del kadaver etter dyr som har dødd i løpet av vinteren. Når maurtuene begynner å våkne til liv vil bjørnen ete store mengder av maur. Den bruker de store labbene og klørne til å krafse opp tuer, stokker og stubber for å komme til maur, larver og egg som den slikker i seg med den lange tungen. 

Når hjortedyr som elg og reinsdyr kalver (føder unger), vil bjørnen kunne drepe de nyfødte kalvene. Dette er enkle bytter. Etter som elgkalvene vokser til blir de vanskeligere å jakte på. Bjørnen er målt opp i hastigheter på 65 km/t – noe som betyr at den er i stand til å ta igjen en voksen elg. Men dette krever mye energi, og bjørnen vil helst velge minste motstands vei, når det gjelder å skaffe seg mat. 

Gress og urter er viktig på forsommeren, mens på sensommer og høst er det blåbær som er viktigst. I løpet av en dag kan en bjørn spise 90 liter blåbær! 

Foto: Arne Nævra.

BJØRN OG BEITEDYR

Bjørnen er et rovdyr, og får den sjansen vil den kunne spise både sau, tamrein og enkelte ganger storfe. 

Når bjørn tar dyr som sau vil bjørnen ofte spise jur- og brystfett, for så å la resten av sauen være, til fordel for å ta en ny sau og gjøre det samme med den. Dette kan fra vårt synspunkt virke som voldsom sløsing og en meningsløs slakt. Og selvsagt er det ingen som ønsker å finne sauer med avrevne jur. Ofte lever sauen ennå! Fra bjørnens perspektiv handler det om å bruke energien sin effektivt – på å spise det som gir mest tilbake.  

Tamrein er også noe bjørnen kan ta, men dette begrenser seg stort sett til nyfødte kalver som er enkle bytter. 

Ofte hører vi uttrykket slagbjørn om bjørner som dreper husdyr. Dette får mange til å tro at det er noe rart eller feil med den bjørnen – men en bjørn som dreper sau er altså en helt vanlig bjørn. Alle bjørner kan ta sau. Om den spiser sau eller ikke handler mer om tilgjengelighet av sau enn noe annet.

Skrevet av Bjørn Henrik Stavdal Johansen, naturveileder ved Besøkssenter rovdyr Flå. 

VÅRE KILDER

Foto: Roger Brendhagen.