Om jerv og bjørn på Finsås mottak

Som ny i Norge er det mye nytt å forholde seg til, deriblant den norske naturen med sitt plante- og dyreliv. Vi er så heldige at vi har fått startet et samarbeid med Finsås mottak på Snåsa. Her får vi møte beboerne og fortelle om dyrelivet, minske frykten og forhåpentligvis øke naturgleden.

Finsås mottak rovdyrskole

Arena for å lære om norsk natur

Sammen med frivillighetskoordinator Håvard Vegset på Finsås mottak har vi startet et samarbeid. Formålet er å skape en arena hvor flyktningene kan lære om norsk fauna, språktrening og øke naturgleden. Vi har startet med å arrangere en samling på Finsås mottak.  Vi hadde med skinn, skaller og fortalte om rovdyr og andre dyr som er finnes i norsk natur. Interessen var stor hos de fremmøtte, samtidig som vi fikk lært om hvordan man forholder seg til store rovdyr i andre deler av verden.

I neste runde skal beboerne på Finsås mottak få komme til Namsskogan familiepark for å se dyrene på nært hold.