Om jerv og bjørn på Finsås mottak

Arena for å lære om norsk natur

Sammen med frivillighetskoordinator Håvard Vegset på Finsås mottak har vi startet et samarbeid. Formålet er å skape en arena hvor flyktningene kan lære om norsk fauna, språktrening og øke naturgleden. Vi har startet med å arrangere en samling på Finsås mottak.  Vi hadde med skinn, skaller og fortalte om rovdyr og andre dyr som er finnes i norsk natur. Interessen var stor hos de fremmøtte, samtidig som vi fikk lært om hvordan man forholder seg til store rovdyr i andre deler av verden.

I neste runde skal beboerne på Finsås mottak få komme til Namsskogan familiepark for å se dyrene på nært hold.

Finsås mottak rovdyrskole