Ulvehybrider

Skrevet av Nicklas Iversen | Sist endret 11. november 2021

Ulver og hunder er samme arten, og kan få avkom dersom de parer seg. Men hva er egentlig disse ulvehybridene, og finnes disse i naturen? Her får du svaret på alt du har lurt på om ulvehybrider.

Foto: Roger Brendhagen.
Foto: Roger Brendhagen.

Ulv er nært beslektet med hund

Ulver og hunder er ekstremt tett beslektet, og faktisk tilhører de fortsatt samme art. Selv om kan se veldig forskjellige ut er de altså ganske like når man ser på genene deres, og dersom de skulle pare seg vil de fint klare å få levedyktig avkom. 

Avkommet av en krysning mellom en vill ulv og en vanlig hund kalles for en ulvehybrid, noen ganger også kalt for en ulvebastard. Disse får halvparten av genene sine fra ulven, og den andre halvparten fra hunden i føreste generasjon. 

I kommende generasjoner vil andelen hund stort sett reduseres, men dyrene regnes fortsatt som ulvehybrider så lenge de har en betydelig andel hund i seg. 

Foto: Roger Brendhagen.

Noen steder i verden er ulvehybrider et problem

Ulvehybrider har blitt et problem i visse steder rundt om i verden, spesielt i områder hvor det er mange løshunder. Her opplever man rett og slett at disse løshundene får paret seg med ville ulver, så får man en slags blanding av disse i kullet. Studier fra Italia har vist at så mye som halvparten av alle ulver i Sentral-Italia kan være en blanding av ulv og hund. 

Det er stort sprik i hvordan ulike land håndterer slik hybridisering, og de fleste forskere og forvaltere er enige i om at ulvehybrider er uønsket i naturen. 

Foto: Arne Nævra.

Ingen ulvehybrider i Norge

Forskere har prøvd å finne ut av om ulvene i Norge er rene ulver, eller om disse også er en slags hybrid. Man kan jo tenke seg at det er enkelt å oppdage de første generasjonene med hybrider, men om ulvene bare har for eksempel 6 % hund i seg er det vanskeligere. En blanding med 6 % hund vil skje om hybriden fortsetter å pare seg videre med ulver i fem generasjoner til. 

For å finne ut av om det var spor av hund i den Skandinaviske ulvestammen måtte de analysere genene til både hunder og ulver, og samlet sammen over 200 ulike ulveprofiler som ble sammenlignet med over 100 ulike hundeprofiler. Ved å se på likhetene mellom gruppene kunne man avgjøre hvor stor prosent av genprofilen til ulven som stammet fra hunden.

Resultatet viste at under 1 % av genene var delte mellom ulv og hund, noe som er omtrent like mye som man ser i helt tilfeldig utvalgte hunder. Det betyr med andre ord at ulvene i Norge er helt rene ulver som ikke har blitt påvirket av genetisk materiale fra hunder. 

Foto: Roger Brendhagen.

To påviste tilfeller av ulvehybrider på den Skandinaviske stammen

Selv om ingen av de nålevende ulvene hadde noe genetisk materiale fra hunder vet man om to tilfeller hvor skandinaviske ulver har paret seg og fått unger med hunder. I Norge skjedde dette for første (og så langt siste) gang i 1999, da en påkjørt ulvevalp viste seg å ha 50 % hundegener. Her var det tydelig at faren var en hund!

I dette tilfellet ble resten av kullet felt som et preventivt tiltak for å forhindre at slike hybrider skulle få spre seg i naturen.

Det andre tilfellet kom fra Sverige i 2017. Her skjedde nesten det samme, og hele kullet, samt mor og stefar, ble felt av jegere så fort det lot seg gjøre.

Skandinavisk forvaltning er enige i at slike ulvehybrider skal felles så raskt som mulig, og det er enklest å få tatt kullet før de blir gamle nok til å forlate flokken. 

Ulvehybrider vil være skadelig for ulvestammen

Når ulver og hunder parer seg og danner hybrider regnes det som skadelig for ulvestammen. Den store frykten er at disse blandingsvalpene skal krysse seg videre med ulv, og at over tid vil det være en liten andel av hund i så godt som alle ulvene i Skandinavia. 

Det er ingen som vet helt sikkert hvordan ulvehybrider med en andel hund i seg oppfører seg sammenlignet med ville ulver. Trolig er det ikke snakk om veldig store forskjeller, for forskere kan ha store problemer med å skille hybrider fra ulver uten å bruke DNA-tester. 

Mange frykter også at ulvehybrider er mindre levedyktige i naturen enn rene ulver, ved at de for eksempel er dårligere til å jakte eller på andre måter tåler de naturlige forholdene dårligere. 

Ellers er det jo et godt argument om at naturen skal forholde seg vill, så får ulver være ulver, og hunder være hunder. Om man lar hunder få blande seg med ulver blir det fort et uklart skille mellom hva som er menneskets beste venn, og hva som er ville ulver som hører til ute i naturen. Både Norge og andre land har forpliktet seg til å ta vare på artsmangfoldet i naturen, og dette inkluderer å ta vare på det genetiske mangfoldet i dyreartene våre. 

Foto: Roger Brendhagen.

Det er mye vi ikke vet om ulvehybrider!

Til tross for at flere steder i verden har problemer med ulvehybrider, er det ikke gjort all verdens med forskning rundt temaet. Det er fortsatt veldig mange ubesvarte spørsmål om ulvehybrider, og spesielt om hvordan de oppfører seg. 

Noen frykter at hybridulver skal bli mer nærgående mennesker. Det er jo logisk å tenke dette siden hunder ikke har den naturlige frykter for mennesker som ulver har. I virkeligheten vet vi ikke om ulvehybrider vil oppføre seg stort annerledes enn rene ulver, men både forskere og andre undrer seg over dette og håper på å få flere svar. 

Skrevet av Nicklas Iversen, naturveileder ved Besøkssenter rovdyr Flå. 

PS. alle bildene i denne artikkelen er av ekte ulv. Ingen av bildene viser hybrider. 

Foto: Arne Nævra.