Hvor mange ulver har vi?​

I Norge har vi i per vinteren 2018/2019 104 - 107 ulver. Av disse er 64 - 66 "helnorske", mens de resterende 40-41 ulvene bor i grenseområdet mellom Norge og Sverige, og beveger seg jevnlig mellom landene.

ULVEN VENDER TILBAKE

På åttitallet slo det seg ned et lite knippe finsk- russiske ulver i Skandinavia. Det var aldri mer enn 10 ulver på åttitallet. I 1990 kom en ny hannulv fra Finland- Russland. En ny familie ble til, og antallet ulv begynte å vokse. I Norge fikk vi den første helnorske ulveflokken i 1997.  Frem til i dag, er det bare fem ulver som har vandret inn i Skandinavia og vært grunnlaget for all ulv vi har her. Dette vet vi gjennom innsamling av DNA over flere år.  At ulvene i Skandinavia har så få forfedre innebærer at det er mye innavl  hos ulvene her. Innavl betyr at individer som er i slekt får barn sammen.  Dette er uheldig siden det kan føre til ulike lidelser.

ANTALL ULV I DAG

De siste årene har vi hatt omlag hundre ulver totalt i Norge, og rundt tre hundre ulv i Sverige. Altså har vi rundt fire hundre ulv totalt i Skandinavia.  Man kan finne litt ulike tall om antall ulv, siden det varierer om man teller ulv som bare holder seg i Norge. Om man teller ulvene som bor på begge siden av svenskegrensen, eller om man deler disse likt mellom landene. De ulike måtene å telle på skaper litt forvirring. 

Skrevet av Bjørn Henrik Stavdal Johansen, naturveileder ved Besøkssenter rovdyr Flå.