Kongeørn og husdyr

Skrevet av Nicklas Iversen | Sist endret 22. september 2021

Kongeørna får ofte skyld for å drepe husdyr, men det er svært vanskelig å avgjøre om dyret har blitt drept av kongeørn eller om ørna bare har forsynt seg av et kadaver.

Foto: Roger Brendhagen.

SYNDEBUKK OG SYNDER

Kongeørna vil gjerne spise åtsel etter dyr som er langt større enn det den vanligvis jakter på. Dermed får den også ofte skylden for å ha drept dyret, selv om dette ikke alltid er riktig. 

Det er allikevel slik at kongeørn kan jakte på og drepe både lam og reinkalver. 

For å avgjøre om det er kongeørn eller andre rovdyr som har drept dyret ørna sitter og spiser på, må man flå kadaveret og undersøke nærmere. Det sier seg selv at det ikke alltid er mulig å gjøre i tide, spesielt med tanke på at kongeørna kan ta med seg hele kadaveret langt opp på en fjellhylle. 

Skrevet av Bjørn Henrik Stavdal Johansen, naturveileder ved Besøkssenter rovdyr Flå. 

Foto: Roger Brendhagen.