Hvor mange kongeørn har vi?

Skrevet av Nicklas Iversen | Sist endret 22. november 2021

Vi har ikke like nøyaktige tall på antallet kongeørn i Norge, som hos de andre rovdyrene, men det er estimert til å være mellom 800 og 1 200 hekkende ørnepar.

Foto: Roger Brendhagen.

HVOR MANGE KONGEØRNER LEVER I NORGE?

Vi har ikke like nøyaktige tall på antallet kongeørn i Norge, som hos de andre rovdyrene. 

I 2003 ble det beregnet at vi hadde et sted mellom 850 og 1 200 ørnepar i Norge. Altså totalt rundt to tusen ørn mer eller mindre. 

I årene fra 2015 til 2019 ble det registrert 1382 kongeørn-territorier i Norge. Ut fra dette ble det anslått at det er rundt 1027 hekkende par av kongeørn i Norge, men det er stor usikkerhet knyttet opp mot tallene. 

Foto: Roger Brendhagen.

HVOR MANGE ØRNER VIL MYNDIGHETENE HA?

Regjeringen bestemte i 2004 at vi skulle holde oss på det samme nivået som da bestanden ble anslått i 2003. Det vil si at de ønsker mellom 850 og 1 200 hekkende par. 

Foto: Roger Brendhagen.

DET ER VANSKELIG Å ANSLÅ HVOR MANGE KONGEØRN VI HAR

Det er naturligvis vanskeligere å anslå hvor mange kongeørn vi har i Norge enn de andre rovdyrene. Reiret til kongeørnene er nemlig ofte svært vanskelig til for mennesker, samtidig som det er vanskelig å identifisere enkelte ørner og klare å skille dem fra hverandre. 

Dette har ført til at vi bruker antall hekkende par som et bestandsmål, da man med dagens teknologi kan bruke både foto og droner for å se om et reir har vært i bruk det siste året. 

Skrevet av Bjørn Henrik Stavdal Johansen, naturveileder ved Besøkssenter rovdyr Flå. 

Foto: Roger Brendhagen.