Hvor bor kongeørna?

Skrevet av Nicklas Iversen | Sist endret 22. september 2021

I Norge har vi kongeørn over det meste av landet, spesielt i nærheten av fjellet selv om den også kan leve i skogen.

Foto: Roger Brendhagen.

HVOR I LANDET BOR KONGEØRNA?

I Norge har vi kongeørn over det meste av landet, spesielt i nærheten av fjellet. Den kan også ha sine leveområder i  åpne skogområder.  Åpne områder er viktige for at kongeørna skal kunne jakte. Da trenger den både fri sikt til byttedyrene, og plass til å kunne stupe ned. 

Kongeørna trives godt i områder med mye klippeformasjoner, og gammelskog med store furutrær. Her vil kongeørna kunne bygge de store reirene sine. 

Skrevet av Bjørn Henrik Stavdal Johansen, naturveileder ved Besøkssenter rovdyr Flå. 

Foto: Roger Brendhagen.