Hvor mange jerv har vi?

I 2019 har det blitt beregnet at vi hadde 308 jerv. Mer om antall jerv i Norge kan du lære på denne siden.

FORFULGT

Som de andre rovdyrene har også jerven blitt jaktet på. I lang tid var pelsen til jerven en verdifull vare. Norske pelsjegere solgte mange skinn til handelsreisende fra Europa. Jerven ble også jaget på grunn av skuddpremie. 

I tillegg til å være jaget var det også lite mat å finne i skogen rundt 1800-tallet. Det var stor konkurranse på grunn av mange rovdyr, og få byttedyr. Dermed var det jerven i fjellet som greide seg best. Her var det fremdeles reinsflokker hvor jerven kunne finne mat. Og her var det færre jegere. 

I 1973 ble jerven fredet.

HVOR MANGE JERVER HAR VI I DAG?

I 2019 ble det beregnet at vi hadde rundt 308 jerv.

Det ble registrert 62 fødte kull med jerveunger. 

Norges mål for antall fødte jervekull er 39. Dette målet er fordelt over ulike forvaltningssoner.  Hver forvaltnings-sone har sitt eget mål om antall ungekull i året. Om det blir flere ungekull i en forvaltningssone enn hva som er målet vil det kunne åpnes for jakt. 

Når det gjelder jerv dreper vi også jerveungene i hiet. Dette kalles hiuttak.  Mange mener dette ikke er riktig å gjøre. Årsaken til at det gjøres på den måten er at jerv er vanskelig å jakte på. Skal man få færre jerv er dette dermed letteste måte. 

Skrevet av Bjørn Henrik Stavdal Johansen, naturveileder ved Besøkssenter rovdyr Flå.