Hvor mange jerv har vi?

Skrevet av | Sist endret 20. februar 2023

I 2022 ble det påvist 45 jervekull i Norge. Dette er en nedgang på 15 kull sammenlignet med 2021. Mer om antall jerv i Norge kan du lære på denne siden.

FORFULGT

Som de andre rovdyrene har også jerven blitt jaktet på. I lang tid var pelsen til jerven en verdifull vare. Norske pelsjegere solgte mange skinn til handelsreisende fra Europa. Jerven ble også jaget på grunn av skuddpremie. 

I tillegg til å være jaget var det også lite mat å finne i skogen rundt 1800-tallet. Det var stor konkurranse på grunn av mange rovdyr, og få byttedyr. Dermed var det jerven i fjellet som greide seg best. Her var det fremdeles reinsflokker hvor jerven kunne finne mat. Og her var det færre jegere. 

I 1973 ble jerven fredet.

HVOR MANGE JERVER HAR VI I DAG?

I 2022 ble det påvist 45 jervekull i Norge. Dette er en nedgang på 15 kull sammenlignet med 2021. 

Norges mål for antall fødte jervekull er 39. Dette målet er fordelt over ulike forvaltningssoner.  Hver forvaltnings-sone har sitt eget mål om antall ungekull i året. Om det blir flere ungekull i en forvaltningssone enn hva som er målet vil det kunne åpnes for jakt. 

Når det gjelder jerv dreper vi også jerveungene i hiet. Dette kalles hiuttak. Mange mener dette ikke er riktig å gjøre. Årsaken til at det gjøres på den måten er at jerv er vanskelig å jakte på. Skal man få færre jerv er dette dermed letteste måte. 

Skrevet av Bjørn Henrik Stavdal Johansen, naturveileder ved Besøkssenter rovdyr Flå. 

Foto: Matthieu Ever.