Hvor bor jerven?

Skrevet av | Sist endret 22. november 2021

Jerven finnes i dag for det meste i fjellet her i Norge, hovedsakelig langs grensa mot Sverige og Finland, fra Hedmark og nordover. Mer om jervens utbredelse kan du lære på denne siden.

Foto: Roger Brendhagen.

JERVENS HABITAT

Et habitat betegner hva slags type område en art trives i.

I dag finner vi jerven for det meste i fjellet her til lands. I andre verdensdeler lever den i større tilknytning til skogen. Slik har det også vært her, og jerv har tidligere vært utbredt over det meste av skognorge. Siden vi mennesker jaktet på jerv for å få tak i pelsen, ble jerven etterhvert sky og holdt seg lengst mulig unna menneskelig bosetning. Altså på fjellet.

Jerven har begynt å komme tilbake til skogen flere steder i landet. Både i Trøndelag og i Hedmark.

Foto: Arne Nævra

UTBREDELSE

Jerven har det meste av sin utbredelse i fjelltraktene fra Hedmark og nordover. I fjellet vil den gjerne holde til i tilknytning til reinsdyr, mens den i skogmiljø med ulv eller bjørn som nabo kan finne matrestene til de andre store rovdyrene. Derfor ser vi at jerven ofte kan følge sporene til de andre store rovdyrene, på jakt etter et ferdig måltid.

Skrevet av Bjørn Henrik Stavdal Johansen, naturveileder ved Besøkssenter rovdyr Flå. 

SONY DSC