Bidra til nasjonalt overvåkningsprogram for bjørn!

Hvorfor skal du hjelpe oss?

Bæsj er den viktigste kilden til overvåkning av bjørnebestanden i Norge og forteller oss om bjørnens identitet og liv.

På høsten spiser bjørnen seg opp før vinterdvalen og det er mange mennesker ute på tur i skog og fjell. Det øker sjansen for å finne avføring fra bjørn.

Jo flere prøver som analyseres, desto bedre oversikt får forskerne og forvaltningen over brunbjørnbestanden.

 

Skal du delta i innsamlingen trenger du:

  1. Ren plastpose, helst med lynlås
  2. Penn til å notere info på posen

 

Hvordan plukker du opp bæsjen? 

  1. Vreng posen over en tommelstor del av avføringen (viktig at plastposen er ren)
  2. Knyt igjen slik unngår du å forurense prøven med annet DNA
  3. Merk posen med navn, telefonnummer, dato, funnsted (gjerne eksakte koordinater)
  4. Lever til SNO Lokalkontoret snart som mulig eller frys ned prøven hvis du ikke får levert den
  5. Bruk en ny pose for hver skitprøve

 

 

Hva skjer med prøven?

  • SNO pakker om, merker med strekkode og sender den til NIBIO Svanhovd
  • NIBIO Svanhovd registrerer og analyserer prøvene
  • Resultatene finner du på rovbase.no

 

Hvordan vet du om det er bjørnebæsj?

Ekskrementene finnes som regel i store ruker. De inneholder ufordøyd plantemateriale, insekter, bær m.m. Bjørnens ekskrementer er større enn alle andre rovdyrs og skilles fra hjortedyr ved at det inneholder ufordøyd og mindre finfordelt plantemateriale. Form, farge, konsistens og innhold kan variere svært mye.

Bjørneekskrementer varierer i form, farge og konsistens – alt etter hva bjørnen har spist.

På grunn av bjørnens dårlige fordøyelse er rester av de siste måltidene lett synlig i avføringen.

Dietten varierer i med årstidene. Last ned brosjyre og se på bildene.