Sammen med Besøkssenter Lierne Nasjonalpark har vi hatt to lærerike dager sammen med Julie Schregel fra NIBIO Svanhovd. Hun har som har lært oss hvordan man går frem når man skal analyserer DNA fra bjørnebæsj. Det er NIBIO på Svanhovd som tar i mot og analyserer det meste av bjørneavføring som blir sendt inn. Og det er de som har utarbeidet «Forskerlabb» som gir barn en mulighet til å lære litt om det og jobbe på et laboratorium, DNA- analyse og ikke minst hva DNA kan fortelle oss om bland annet brunbjørn. Nå har de overført litt av denne kunnskapen til oss, slik at vi forhåpentligvis kan videreføre dette arbeidet.

Forskerlabb