Rovdyrskolen

Rovdyrskolen på Namsskogan er et gratis tilbud til elever i Trøndelag. Målet med rovdyrskolen er å gi elevene innblikk i rovdyrenes biologi, historie og bakgrunnen for konflikten. Undervisningen foregår i Namsskogan familiepark, hvor elevene også får anledning til å se rovdyrene på nært hold. Varierte undervisningsformer og nærheten til dyrene i parken, gir elever og lærere en unik mulighet til å lære om våre store rovdyr.

Forskerlab

Forskerlab er et undervisningstilbud som lar elevene få være forskere for en dag. De får lære om genetikk og bestandsovervåkning av brunbjørn ved hjelp av DNA. Med ekte lab utstyr og bjørnebæsj får de selv gå gjennom trinnene med å isolere DNA fra organisk materiale.

Bjørnens år

Dette er et tilbud til barnehagene og småtrinnet. Her ser vi på hva bjørnen gjør gjennom et helt år, fra vår til vinter. Opplegget tar mellom 30 – 60 minutter og kan tilpasses etter alderen på barna.

Temadag om rovdyr

For videregående og ungdomskolen har vi tilbud om temadag. Her tilpasser vi opplegget i samarbeid med ønske fra skolen. Ved en temadag ser vi nøyere på konflikten, men med et dialogperspektiv. Vi ser på tematikken rundt forvaltningen, adferd, jakt og tar utgangspunkt i lokale caser. Temadagen kombineres ofte med forskerlab.