Elg

Skrevet av Bjørn Henrik Stavdal Johansen | Sist endret 29. september 2020

Elgen er det største dyret vi har på norsk fastland. En fullvoksen elgokse kan veie så mye som 700 kg og kan måle over to meter i skulderhøyde! Det er kanskje ikke så rart at den har fått kallenavnet skogens konge! Hos elgen heter hannen okse, eller bringe, hunnen heter ku eller kvige og ungene kalv. I gamle dager trodde man flere steder at elgen var kua til huldra!

Elgokse i Sarek nasjonalpark, N. Sverige. okt.-98

Elg

Latin: Alces alces
Familie: Hjortefamilien
Høyde: 140 – 200 cm
Vekt: 300 – 550 (snitt)
Parringstid: Sept – okt
Antall unger: 1 – 3
Levetid: 15 – 25 år

Elgsporet

Elgen er et stort og tungt dyr, og setter dermed tydelige spor. De store klauvene er lange og går ut i en spiss i enden. Som regel synes de bakre biklauvene godt i sporet.

Hvordan lever elgen?

Elgen er et solitært dyr, som betyr at den lever alene. Unntaket er elgkuer (hunnene) som har kalv.

Elgen har parringstiden sin fra midten av september til ut oktober. Det er i denne perioden elgoksene er på sitt flotteste. Geviret er ferdig utvokst for å imponere damene, og elgoksen vil parfymere seg ved å rulle seg i gjørmegroper den har tisset i. Disse gropene kalles «brunstgroper». I denne perioden er elgoksene hissige mot andre okser, og vil forsøke å jage bort konkurrenter. Elgoksen vil nemlig ha damene for seg selv, og vil forsøke å pare seg med så mange elgkuer som mulig.

Hvis en elgku blir gravid, eller drektig som vi sier om dyr, vil kalvene fødes etter rundt 230 dager. Det betyr at kalvene normalt fødes i mai-juni, som er den tiden av året det er best tilgang på god mat. Det gir best grunnlag for at både mor og barn skal greie seg bra.

Elgkua vil gå med kalven i et år, altså frem til de er klare for å føde nye kalver. Da jages kalven bort, og den må nå klare seg på egenhånd.

Hva spiser elgen?

Elgen er en planteeter. På vinteren spiser den kvister, knopper og bark fra trær. Det er spesielt furu, og bjørk den spiser mye av – men favorittmaten er de såkalte ROS-artene. ROS er en forkortelse for Rogn, Osp og Selje.

På sommeren blir det litt mer variasjon i kosten. Da spiser elgen løvverk fra de samme trærne, men kan også beite på lyng, urter og vannplanter. Når elgen spiser den tørre vinterkosten, vil bæsjen dens være de vanlige kulene som de fleste kjenner igjen som elgbæsj. Om sommeren er det mye mer vann i maten til elgen, og bæsjen ligner mer på en ruke.

Bjørn Henrik Stavdal Johansen

Hvor bor elgen?

Elgen er et skogsdyr som finnes over det meste av landet. Steder hvor det er godt med mat hele året, vil elgen leve på et ganske lite område på bare noen få kvadratkilometer.

Der det er større variasjon mellom mattilgang mellom sommer og vinter vil elgen vandre mellom sommer- og vinterbeite. Det kan være over ti mil å vandre mellom de ulike beitene, og vandringen skjer på våren og om høsten.

Foto: Roger Brendhagen.

Hvor mange elg har vi i Norge?

Vi har ikke noen nøyaktige tall for hvor mange elg vi har i Norge. Men det har blitt gjort beregninger som sier at vi har rundt 120 000 – 150 000 elg.

De siste tiårene er den perioden i historien hvor det har eksistert mest elg noensinne! Dette er både fordi vi jakter på en slik måte at dyrene som gir mest kalver får være igjen, og fordi elgen har relativt få naturlige fiender siden det er såpass lave tall med store rovdyr i landet.

Fjelldal i Sarek nasjonalpark, N. Sverige juli/aug 1998. Elgku med ca. 2 mnd. gamle kalver.

Er elgen farlig?

Elgen er i utgangspunktet er fredelig dyr, som helst ikke vil ha noe med oss å gjøre. Men om du møter en elgku som går sammen med kalven sin er det lurt å trekke seg unna. Disse kan nemlig ville forsvare kalven sin mot alt som kan være farlig! Ellers er det altså trygt å vandre i skogen selv om det er elg der.

Elgen er farligst for oss mennesker når den løper ut i trafikken, og kan bli påkjørt. Det store dyret kan gjøre stor skade på både biler og mennesker inni bilene i en kollisjon. Derfor er det ekstra viktig å kjøre forsiktig i områder med mye elg. Det har blitt satt opp skilt som advarer om elg langs veien, og ser du slike skilt er det lurt å passe på hastigheten!