Om hjortevilt

I Norge har vi fem ulike arter hjortevilt, fra det nokså lille rådyret til den enorme elgen. Disse planteeterne er en av de viktigste matkildene for rovdyrene våre, og på disse sidene kan du lære mer om de ulike hjortedyrene i norsk natur.

Villrein om høsten, brunsttid for reinen. Norefjell, Buskerud 29.9.04 Villrein i solnedgang.
Bjørn Henrik Stavdal Johansen

Om hjortevilt

Latin: Cervidae. 

Antall arter i Norge: 5. 

Antall arter i verden: Ca. 50. 

Største art i verden: Alaskaelg (Alces americanus gigas). 

Utbredelse: Hele verden med unntak av Afrika, Australia og Antarktis. 

Generelt om hjortedyr

Hjortedyrene er en familie med plantespisende dyr som er veldig vanlige i hele Europa, Asia, og Sør- og Nord-Amerika. I Norge finner vi dem over hele landet, og familien inkluderer noen av de vanligste artene vi ser i naturen. 

Felles for alle hjortedyr er at de har lange og tynne lemmer som ender i klover. Alle hjortedyrene er raske dyr som er flinke til å oppfatte farer i form av rovdyr, og de fleste av dem er veldig flinke til å løpe vekk og komme seg unna rovdyrene. 

Så godt som alle hjortedyrene har et form for gevir, og det er som oftest kun hannene som får gevir. Noen hjortedyr lever i flokk, mens andre lever alene. 

Elg

Elgen er kjent som skogens konge, og dette enorme hjortedyret er det største dyret vi har på fastlandet i Norge. Men har du noen gang lurt på hva dette gigantiske dyret spiser? Svaret på dette, og mye annet, finner du her!

Reinsdyr

Reinsdyr er et hjortedyr som lever i store flokker på fjellet. De er godt tilpasset å kunne overleve i bitende vinterkulde, og har til og med utviklet spesielle klover som lar dem grave i snøen for å spise begravd lav. Om du ønsker å lære mer om disse fascinerende dyrene har vi alt du trenger å vite her!

Rådyr

Rådyr er et av de mest tallrike hjortedyrene i Norge, og ikke uvanlig å møte på i områder hvor det bor mye folk. De fleste av oss tror at rådyr har vært vanlig her til lands i lange tider, men faktisk så hadde vi ikke faste rådyrpopulasjoner før år 1900. Først på 30- og 40-tallet spredde den seg utover større deler av landet. Her kan du lære mer om rådyr!

Hjort

Hjorten finner vi mest av på Vestlandet, og den trives best inne i skogen. Dette hjortedyret er det nest største etter elgen, og store hanner kan veie nesten 300 kilo! På sidene våre om hjort kan du lære mer om hvordan hjorten lever, hva den spiser, og hvilke rovdyr som er den største trusselen for arten.

Dåhjort

Dåhjort er det sjeldneste av hjortedyrene i Norge, og finnes kun i noen få områder i Østfoldtraktene. Dyrene som nå lever fritt i Norge er etterkommere av dyr som har rømt fra oppdrett. Dåhjort klarer seg fint i naturen vår, og regnes nå som et norsk dyr, til tross for at det er en uønsket art. Her kan du lære mer om dåhjort, dets levesett, hva de spiser, og hvilke rovdyr som kan drepe dem.