Om hjortevilt

I Norge har vi fem ulike arter hjortevilt, fra det nokså lille rådyret til den enorme elgen. Disse planteeterne er en av de viktigste matkildene for rovdyrene våre, og på disse sidene kan du lære mer om de ulike hjortedyrene i norsk natur.

Villrein om høsten, brunsttid for reinen. Norefjell, Buskerud 29.9.04 Villrein i solnedgang.
Bjørn Henrik Stavdal Johansen

Om hjortevilt

Latin: Cervidae. 

Antall arter i Norge: 5. 

Antall arter i verden: Ca. 50. 

Største art i verden: Alaskaelg (Alces americanus gigas). 

Utbredelse: Hele verden med unntak av Afrika, Australia og Antarktis. 

Generelt om hjortedyr

Hjortedyrene er en familie med plantespisende dyr som er veldig vanlige i hele Europa, Asia, og Sør-, og Nord-Amerika. I Norge finnes vi dem over hele landet, og familien inkluderer noen av de vanligste artene vi ser i naturen. 

Felles for alle hjortedyr er at de har lange og tynne lemmer som ender i klover. Alle hjortedyrene er raske dyr som er flinke til å oppfatte farer i form av rovdyr, og de fleste av dem er veldig flinke til å løpe vekk og komme seg unna rovdyrene. 

Så godt som alle hjortedyrene har også et form for gevir, og det er som oftest kun hannene som får gevir. De fleste hjortedyrene er også flokkdyr, med noen unntak (som elgen). 

Elg

Elgen er kjent som skogens konge, og dette enorme hjortedyret er det største dyret vi har på land her i Norge. Men har du noen gang lurt på hva dette gigantiske dyret spiser? Svaret finner du sammen med mye annen morsom informasjon om elgen her!

Reinsdyr

Reinsdyr er et hjortedyr som lever i enorme flokker i fjellområder i Sør-Norge. De er godt tilpasset å kunne overleve i bitende vinterkulde, og har til og med utviklet spesielle klover som lar dem grave i snøen for å spise begravd lav. Om du ønsker å lære mer om disse fascinerende dyrene har vi alt du trenger å vite her!

Rådyr

Rådyr er det mest tallrike hjortedyret, og uten tvil det vanligste å møte på. De fleste av oss tror at rådyr er et ekte norsk dyr, men faktisk så hadde vi ikke faste rådyrpopulasjoner i landet før i år 1900, og først på 30-, og 40-tallet spredde den seg utover større deler av landet. Her kan du lære mer om rådyr!

Hjort

Hjorten finner vi mest av på Vestlandet, og den trives best inne i skogen. Dette hjortedyret er det nest største etter elgen, og store hanner kan veie nesten 300 kilo! På sidene våre om hjort kan du lære mer om hvordan hjorten lever, hva den spiser, og hvilke rovdyr som er den største trusselen for arten.

Dåhjort

Dåhjort er den sjeldneste av hjortedyrene i Norge, og finnes kun på noen få områder i Østfoldtraktene. Dyrene som nå lever fritt i Norge er etterkommere av dyr som har rømt fra oppdrett, men de klarer seg helt fint i naturen vår, og regnes nå som et norsk dyr, til tross for at det er uønsket. Her kan du lære mer om dåhjort, dets levesett, hva de spiser, og hvilke rovdyr som kan drepe dem.