Om hønsefugl

I Norge har vi flere arter med hønsefugl, og de mest kjente er nok rype, orrfugl og storfugl. Disse er også de artene som er viktigst som byttedyr for flere rovdyrarter.