Hvordan lever gaupa?

Skrevet av | Sist endret 22. november 2021

Gaupa er et solitært dyr, som lever på områder den markerer og forsvarer mot andre gauper. Hvordan gaupa lever kan du lære om på denne siden.

Foto: Arne Nævra.
Foto: Arne Nævra.

GAUPELIVET BEGYNNER

Gaupeungene fødes på forsommeren i mai – juni.  Som regel fødes det 2 -3  søsken av gangen. De små gaupene veier rundt 300 gram. De fødes med øynene lukket.  Etter tre uker får gaupeungene synet.

Gaupeungene bruker den første tiden i livet i og rundt hiet. Gaupa lager ikke egne hi, men kan ta i bruk naturlige formasjoner som gir le. En rotvelt, en bergsprekk eller hule kan være gode steder. Forlatte revehi kan også benyttes. I hiet venter ungene på moren som kan være borte i opptil et døgn av gangen. Gaupemor trenger mat, og må jakte selv.

Foto: Arne Nævra.
Foto: Arne Nævra.

OPPVEKSTEN

Etter to måneder ved hiet, er gaupeungene klare for å kunne følge med moren. De vil nå følge med på gaupemors patruljering av reviret, og jakt på byttedyr. Gaupeungene begynner å spise fast føde allerede etter åtte uker- men de drikker også melk fra moren. Dette gjør de i rundt et halvt år. I mars – april vil de unge gaupene forlate moren. Nå skal de finne seg et eget leveområde, og lage seg et revir.

Foto: Arne Nævra.
Foto: Arne Nævra.

REVIRET

Et revir er et område som gaupene forsvarer mot andre gauper av samme kjønn.  Gaupene vil markere dette reviret med tiss. Hanngaupene lager seg de største revirene. Dette reviret overlapper ofte revirene til flere hunngauper. På denne måten kan hanngaupa bli far til flest mulig gaupeunger, siden han får flere damer å parre seg med.  Hunngaupene er mer opptatt av å ikke måtte konkurrere i matfatet til andre hunner, siden hun skal få sultne gaupeunger. Hunngaupa får gjerne sine første unger når hun er 2 – 3 år gammel. 

Foto: Roger Brendhagen.
Foto: Matthieu Ever.

PARRINGSTIDEN

Parringstiden til gaupa er i februar – mars. Det er på denne tiden hunngaupene har løpetid . Altså at de har eggløsning og kan bli gravide. For å finne hverandre vil gaupene rope et parringsrop. Denne lyden kan minne om ropet til en rev, men er mørkere.

Parringslyden til gaupe kan du høre her:

Gaupelyden kan forveksles med revelyden. Revens rop kan du høre her:

Om det blir en vellykket parring, og hunngaupa blir gravid, eller drektig  som vi sier. Så vil det ta rundt 70 dager før gaupeungene kommer til verden.

Foto: Roger Brendhagen.

ALENEMAMMA

Gaupemor er alene om å fostre opp ungene. I den første perioden vil hun finne litt avsidesliggende steder som hun bruker som hi. Hiet er som regel naturformasjoner som bergsprekker, huler eller bare under en gran. Gaupemor vil skifte hiplass med jevne mellomrom. Nøyaktig hvorfor hun gjør dette er vi ikke sikre på. Det kan tenkes at en ny plass vil lukte mindre av gaupene og matrestene deres. Dermed vil de være bedre skjult for nysgjerrige rovdyr.

Mor må ut for å jakte. Da vil ungene bli igjen hiet i mellomtiden. Etter to måneder vil gaupa vende tilbake til sine vanlige rutiner med å patruljere reviret. Nå følger gaupeungene etter, og denne perioden er viktig for at ungene skal lære å ferdes i naturen. 

Foto: Roger Brendhagen.
Foto: Stian Holmen.

DØDEN

Alle levende skapninger vil til slutt dø.  En vill gaupe kan leve opptil 17 år, men at store rovdyr dør av alderdom er ikke så vanlig. De aller fleste gauper dør i løpet sitt første leveår, og rekker aldri å bli voksne. Alt fra sykdommer, og sult til å bli drept av andre rovdyr kan skje de små gaupeungene. 

For en voksen gaupe er det en ting som er klart den farligste. Nemlig mennesket. Jakt, både lovlig og ulovlig, er den viktigste årsaken til at voksne gauper dør. Men de kan også dø av å bli påkjørt eller av sykdommer som skabb. 

Skrevet av Bjørn Henrik Stavdal Johansen, naturveileder ved Besøkssenter rovdyr Flå. 

Foto: Roger Brendhagen.