År: 2019

  • Aktuelt

    Ser du spor etter gaupe i snøen?

    I Norge beregnes bestanden av gaupe ut fra antall familiegrupper som kan påvises, det vil si ei morgaupe med én eller flere unger. Spor i …