Om Rovdyrviten

Rovdyrviten er et tidsskrift som utgis med støtte fra Miljødirektoratet og skal være et objektivt, balansert kunnskapsmagasin med fokus på de 4 store rovdyra, bjørn, ulv, jerv og gaupe, deres biologi, forskning, konflikter og forvaltning.

Om Rovdyrviten

Rovdyrviten er et magasin om biologi, forskning, rovdyrproblematikk og forvaltning av bjørn, ulv, jerv og gaupe, samt den fredede rovfuglen kongeørn. Magasinet ble originalt gitt ut hvert år fra 2013, men ble i 2020 gjort om til en digital utgave. 

Magasinet er utgitt med støtte fra Miljødirektoratet, og har som mål å være objektivt og balansert. Rovdyrviten skrives og publiseres av de autoriserte rovdyrsentrene i Norge. 

Nye artikler av Rovdyrviten publiseres i begynnelsen av hver måned. 

Foto: Roger Brendhagen.