Rovdyrskolen i Namsskogan

Rovdyrskolen på Namsskogan er et gratis tilbud til elever i Trøndelag. Målet med rovdyrskolen er å gi elevene innblikk i rovdyrenes biologi, historie og bakgrunnen for konflikten. Undervisningen foregår i Namsskogan familiepark, hvor elevene også får anledning til å se rovdyrene på nært hold. Varierte undervisningsformer og nærheten til dyrene i parken, gir elever og lærere en unik mulighet til å lære om våre store rovdyr.

ROVDYR-195

Hvem er målgruppen?
Rovdyrskolen er primært for 5. trinnet, men passer for alle på mellomtrinnet.

Når avholdes den?
Vanligvis starter vi med rovdyrskolen i slutten av mars til 31,mai.
På høsten starter vi fra starten av september og frem til høstferien.

Hvor avholdes den?
Rovdyrskolen blir gjennomført i Namsskogan familiepark på Trones i Namsskogan kommune. Her har vi tilgang på lokaler og dyrene i parken.

Hva koster den?
Rovdyrskolen og transporten er kostnadsfritt for skolene. 

Hvordan kan man melde seg på?
Det er skolene som melder interesse for å delta. Man kan enten sende en e-post direkte til oss med navnet på skolen, klassetrinnet, antallet elever og voksene som kommer. Om det er noen hensyn vi må vite om, så nevn gjerne dette så tidlig som mulig. Det kan være lurt å melde seg på i god tid, ofte er vårsemesteret fult i løpet av januar.

Skolens læringsplan:

Norsk: Få erfaring i å lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige og skriftlige tekster. Lære å bruke egnet ordforråd til å samtale om rovdyr, fortelle og egne erfaringer og uttrykke egne meninger. Rovdyrskolen gir inspirasjon til å skrive fortellende, beskrivende og argumenterende tekster. Vi benytter oss av norske og samiske eventyr om rovdyr i formidlingen.

Matematikk: I rovdyrskolen får elevene bruke matematiske begreper knyttet til tall, statistikk og måling. Problemløsning hvor elevene får bruke de ulike regneartene.

Naturfag: Grunnleggende kunnskap om de fire store rovdyrenes adferd, utseende og levesett. Se rovdyr i sammenheng med økosystemet. Vite mer om bestandsstatus. Lære om noen myter om rovdyr, og hvorfor disse ikke stemmer.

Samfunnskunnskap: Vi ser på rovdyrdebatten i samfunnet. Ved å bruke dialog som virkemiddel belyser vi flere spørsmål: Hvordan påvirker rovdyr lokalsamfunnet? Hvordan påvirker de forhold mellom mennesker? Hvordan rovdyr kan påvirke lokale samfunn, økonomi og livskvalitet?

RLE: Lære å stille kritiske spørsmål til det etiske rundt forvaltning av ville dyr, gå inn på noe av etikken rundt truede dyrearter, samt å få se saken fra ulike verdigrunnlag.