Rovdyrskolen i Namsskogan

Rovdyrskolen på Namsskogan er et gratis tilbud til elever i Trøndelag. Målet med rovdyrskolen er å gi elevene innblikk i rovdyrenes biologi, historie og bakgrunnen for konflikten. Undervisningen foregår i Namsskogan familiepark, hvor elevene også får anledning til å se rovdyrene på nært hold. Varierte undervisningsformer og nærheten til dyrene i parken, gir elever og lærere en unik mulighet til å lære om våre store rovdyr.

Om rovdyrskolen

Hvem er kan delta?
Rovdyrskolen er primært for 5. trinnet, men passer for alle på mellomtrinnet.

Når avholdes den?
Vi avholder rovdyrskolen fra midten av mars til ut mai, på høsten er det fra skolestart til høstferien.

Hvor avholdes den?
Rovdyrskolen blir gjennomført i Namsskogan familiepark. 

Hvordan kan man melde seg på?
Det er skolene som melder interesse for å delta. Send en e-post til [email protected] Om skolen ligger for langt unna til at dere kan komme til oss så send en henvendelse så kan en av våre naturveiledere komme på besøk til dere. Det kan være lurt å melde seg på i god tid, ofte er vårsemesteret fult i løpet av januar.

Program

Rovdyrskolen varer omkring fire timer. Oppmøte ved senteret er klokken 10.00 (men kan tilpasses ved lang reisevei).

Vi starter med presentasjon av oss på senteret og dagens program. 

Deretter går vi inn i parken og ser og prater litt om de små rovdyrene og enkelte av rovdyrenes byttedyr som rådyr, elg og rein. 

Deretter ser vi litt på skinn og skaller og snakker om rovdyrenes historie. 

Lunsj, vi fyrer opp grillen for de som vil ha varm mat. 

Etter å ha spist tar vi en runde for å se på og snakke om de store rovdyrene.

Vi avslutter dagen med litt refleksjon rundt noen av de utfordringer vi har mellom rovdyr og samfunnet.

Skolens lærplan

Norsk: Få erfaring i å lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige og skriftlige tekster. Lære å bruke egnet ordforråd til å samtale om rovdyr, fortelle og egne erfaringer og uttrykke egne meninger. Rovdyrskolen gir inspirasjon til å skrive fortellende, beskrivende og argumenterende tekster. Vi benytter oss av norske og samiske eventyr om rovdyr i formidlingen.

Matematikk: I rovdyrskolen får elevene bruke matematiske begreper knyttet til tall, statistikk og måling. Problemløsning hvor elevene får bruke de ulike regneartene.

Naturfag: Grunnleggende kunnskap om de fire store rovdyrenes adferd, utseende og levesett. Se rovdyr i sammenheng med økosystemet. Vite mer om bestandsstatus. Lære om noen myter om rovdyr, og hvorfor disse ikke stemmer.

Samfunnskunnskap: Vi ser på rovdyrdebatten i samfunnet. Ved å bruke dialog som virkemiddel belyser vi flere spørsmål: Hvordan påvirker rovdyr lokalsamfunnet? Hvordan påvirker de forhold mellom mennesker? Hvordan rovdyr kan påvirke lokale samfunn, økonomi og livskvalitet?

RLE: Lære å stille kritiske spørsmål til det etiske rundt forvaltning av ville dyr, gå inn på noe av etikken rundt truede dyrearter, samt å få se saken fra ulike verdigrunnlag.

Foto: Andreas Buarø

For- og etterarbeid

For at elevene skal få mest mulig ut av rovdyrskolen har vi utarbeidet et tverrfaglig arbeidshefte som elevene kan jobbe med før de kommer og som de kan jobbe med etter rovdyrskolen. Arbeidshefte er lagd i samarbeid med Nord Universitet. Vi ser at desto mer elevene har jobbet med temaet i forkant av besøket, desto mer har vi anledning til formidle til elevene da de har flere “knagger” å henge informasjonen på. 

Under vår side med undervisningsmateriell finner du også en rekke filmer om rovdyr, en online rovdyrskole, presentasjoner i tillegg til arbeidshefte (som ligger under aktiviteter).

Foto: Andreas Buarø

Kostnader

Rovdyrskolen er kostnadsfritt for skolene. 

For elever i Trøndelag blir transport til Namsskogan dekket av midler fra Fylkesmannen. dette blir det informert om ved bekreftelse ved påmelding på rovdyrskolen. Elever fra andre fylker må dekke transport selv. 

Foto: Andreas Buarø