Besøkssenter rovdyr Østerdalen

Her i Østerdalen bor vi tett på de fire store rovdyrene. Besøkssenter rovdyr jobber med formidling til barnehage, grunnskolen og videregående skole. Vår formidling omhandler rovdyr, forståelse for det tøffe livet i naturen, trusler mot det biologiske mangfoldet, men også naturglede!

Utstillinger i Besøkssenter Østerdalen

Besøkssenter rovdyr Østerdalen finner du i Besøkssenter Østerdalen. For tiden viser vi utstillingene “Tap av arter” som bygger på Naturpanelets første rapport om naturens tilstand, og norske naturfotografers utstilling “Med kamera som våpen”.

Utstillingene er i Glomma-salen i 1. etasje. 

Høsten/vinteren 2022 kommer utstillingen “De fem store”.

Rovdyrskolen

Besøkssenter rovdyr Østerdalen har hele Østerdalen som arbeidsområde. Gjennom rovdyrskolen reiser vi ut til grunnskolene i regionen og tilbyr uteskole med formidling om rovdyr. Vi tilbyr også besøk til barnehagene.

Vi har hovedfokus på «de fire store» rovdyrene bjørn, ulv, gaupe og jerv, i tillegg til kongeørn. Hos oss kan du lære både om rovdyrenes biologi, om naturen de lever i, om konflikter mellom dyr og mennesker, og ikke minst om hvordan rovdyr forvaltes.

Våre ansatte

Runhild Dammen
Daglig leder
Tlf: 41 93 04 65
[email protected]

Erik Haftor Gill
Naturveileder
Tlf: 41 00 80 52
[email protected]

 

Hvor finner du oss?

Besøkssenter Rovdyr Østerdalen finner du i Besøkssenter Østerdalen i Koppang sentrum.  Senteret er lokalisert 4 km fra RV3, midt mellom Oslo og Trondheim. 

Besøkssenter rovdyr Østerdalen har 11 kommuner i Østerdalen som vårt arbeidsområde, og vi har derfor en omfattende reisevirksomhet i perioder.