Besøkssenter rovdyr Østerdalen

Besøkssenter rovdyr Østerdalen finner du på Koppang, 4 km fra Rv3 midt mellom Oslo og Trondheim. Her i Østerdalen bor vi tett på de fire store rovdyrene. Besøkssenter rovdyr jobber med formidling om de fire store rovdyra til barnehager, skoler og andre grupper som er interessert. Vi holder ulike arrangementer, som foredrag og seminarer, med temaer som omhandler natur, rovdyr og økosystemer.

Velkommen til Besøkssenter rovdyr Østerdalen

Besøkssenter rovdyr Østerdalen finner du i Besøkssenter Østerdalen som ligger på Koppang, 4 km fra Rv3 midt mellom Oslo og Trondheim.

Den 11. desember 2020 hadde vi digital åpning av Besøkssenter rovdyr Østerdalen. Åpningen kan du se her.

Vi tar imot små grupper på besøkssenteret og driver rovdyrskole for barnehagebarn og skoleelever. Ta kontakt med oss om du ønsker et opplegg eller du har spørsmål!

Rovdyrskolen

Rovdyrskolen er et gratis undervisningstilbud til barnehagebarn og elever i Østerdalen og omegn. Målet med rovdyrskolen er å formidle rovdyrenes biologi, historie og dagens forvaltning.

Undervisningen foregår i hovedsak ute i naturen, men også i våre lokaler på Besøkssenter Østerdalen. 

Ønsker du rovdyrskole til din arbeidsplass? Ta kontakt! 

Våre ansatte

Runhild Dammen
Daglig Leder
[email protected]
Tlf: 41 93 04 65

Ket Fossen
Naturveileder
[email protected]
Tlf: 48 13 26 84

Hvor finner du oss?

Besøkssenter Rovdyr Østerdalen finner du i det nye  besøkssenteret i Koppang sentrum, i Østerdalen, lokalisert 4 km fra RV3, midt mellom Oslo og Trondheim.