Besøkssenter rovdyr Østerdalen

Her i Østerdalen og Hedmark bor vi tett på de fire store rovdyrene. Besøkssenter rovdyr jobber med formidling til 5. og 8. trinn i grunnskolen og 1. trinn i videregående skole. Vi har også åpne kveldsarrangement. Vår formidling omhandler rovdyr, rovdyrenes rolle i ulike økosystem, trusler mot det biologiske mangfoldet, landbrukshistorien mellom 1845 og 2004 sett i et rovdyrperspektiv.

Utstillinger i Besøkssenter Østerdalen

Besøkssenter rovdyr Østerdalen finner du i Besøkssenter Østerdalen. For tiden viser vi utstillingene “De fire store”. Dette er en fast utstilling som omhandler bjørn, ulv, jerv og gaupe, med fokus på økologi, forvalting, forskning og landbrukshistorie.

Vi viser også temautstillingen “Tap av arter” som bygger på Naturpanelets første rapport om naturens tilstand. 

Utstillingene er i Glomma-salen i 1. etasje, og følger bibliotekets åpningstider.  10.00 – 16.00 mandag – onsdag, 12.00 – 18.00 torsdag og 10.00 – 16.00 fredag. 

 

 

Rovdyrskolen

Besøkssenter rovdyr Østerdalen har hele Østerdalen som arbeidsområde. Gjennom rovdyrskolen reiser vi ut til grunnskolene i regionen og tilbyr uteskole med formidling om rovdyr. Vi tilbyr også besøk til barnehagene.

Vi har hovedfokus på «de fire store» rovdyrene bjørn, ulv, gaupe og jerv, i tillegg til kongeørn. Hos oss kan du lære både om rovdyrenes biologi, om naturen de lever i, om konflikter mellom dyr og mennesker, og ikke minst om hvordan rovdyr forvaltes.

Våre ansatte

Runhild Dammen
Daglig leder
Tlf: 41 93 04 65
[email protected]

Erik Haftor Gill
Naturveileder
Tlf: 41 00 80 52
[email protected]

 

Hvor finner du oss?

Besøkssenter Rovdyr Østerdalen finner du i Besøkssenter Østerdalen i Koppang sentrum.  Senteret er lokalisert 4 km fra RV3, midt mellom Oslo og Trondheim. 

Besøkssenter rovdyr Østerdalen har 11 kommuner i Østerdalen som vårt arbeidsområde, og vi har derfor en omfattende reisevirksomhet i perioder.