Hvordan lever kongeørna?

Kongeørnas liv kan minne litt om ulvenes liv. Som ulven lever nemlig kongørna sammen i parfohold som varer livet ut.

HVOR BOR ØRNEPARET?

Ørneparet vil hekke hvert år, og få unger – så lenge det er nok mat å finne. Reiret bygges i fjellhyller eller kraftige furutrær. Reirene kan bli enorme og veie flere hundre kg! Ørnene har gjerne flere reir de bytter på å bruke fra år til år. 

I reiret vil hunnen legge to egg, men det er som regel bare en av kyllingene som vokser opp. Den yngste blir som oftest utkonkurrert av den eldste kyllingen. 

Skrevet av Bjørn Henrik Stavdal Johansen, naturveileder ved Besøkssenter rovdyr Flå.