Matfat

Jervens levende matfat består i hovedsak av rein. Den kan også spise sau om den har tilgang til det. Men jerven er også "fjellets vaktmester" og spiser kadaver (døde dyr).

Besøkssenter rovdyr skal ha en nøytral formidling av rovdyrene. Dette innebærer at vi ikke skal ta noen side i rovdyrdebatten, og viser både de gode og ikke fult så gode sidene ved å ha rovdyr i Norge.

Hos besøkssenter rovdyr Flå kan du finne denne modellen av en jerv som spiser av en rein. For noen kan modellen virke provoserende, men også innby til refleksjon. Alle de fire store rovdyrene i Norge har beitedyr på sitt matfat, i form av for eksempel sau og tamrein. Dette er et viktig aspekt å belyse i vår formidling.

I våre utstillinger får du et informativt bilde av konflikten, eller les litt om historikk og konflikt eller kanskje litt om samisk reindrift og rovdyr her på våre nettsider.