Få svar på spørsmålene

Tar jerven flere sauer enn ulven? Hvordan dreper gaupa byttet sitt?

I entreen til utstillingen til Flå blir du møtt med disse spørsmålene. I utstillinga kan du finne svar på disse spørsmålene, og mange flere.

Utstillingene til besøkssenter rovdyr belyser flere aspekter når det gjelder rovdyr. Du kan lære om den primære biologien til alle de fire store, lære om rovdyras historie, få et godt bilde på konflikten som foregår rundt rovdyr og hvordan forvaltningen foregår i dag. Om det er noe du ikke finner svaret på, kan du gjerne ta kontakt med en av naturveilederne på stedet, eller ta kontakt via vårt kontakt-skjema.