Undervisningstilbud

TEMADAGER

Tilbud til andre grupper, folkehøgskoler, studenter osv.

Vi er fleksible og kan også tilby egne opplegg tilpasset deres gruppe med forskjellige tema innenfor rovdyr biologi, forvaltning økologi eller lignende.

Kontakt oss bare på [email protected] så kan vi se om vi ar noe som passer for deres gruppe.

BJØRNENS ÅR

Til barnehager og småtrinnet

I form av fortelling formidler vi hva gjør bjørnen i løpet av et år, hvorfor ligger den i hi og hva spiser den egentlig.

Tar mellom 30-60 minutter og tilpasses alderen.

Forespørsel og booking: [email protected]

FORSKERLABB

Anbefalt til elever fra 6. trinn

Vi kommer på besøk til dere å ha med ekte labutstyr og bjørnebæsj. Elevene blir forskere for en dag og får lære om DNA og genetikk og hvordan det brukes til bestandsovervåkning av brunbjørn.

Forespørsel og booking: [email protected]

ROVDYRSKOLE VED BESØKSSENTERET

Rovdyrskolen er et årlig prosjekt for 5.klassinger som gjennomføres etter sommerferien og har som mål å gå igjennom temaer som retter seg imot læreplanmålene i naturfag.

Opplegget gir en innføring i begrepslære og rovdyras biologi, adferd og økologi. I tillegg går vi igjennom forvaltning, overvåkning, og konflikt som oppstår rundt rovdyra.

Gjennomføringen av dagen kan kombineres med en guidet tur gjennom Polarpark for å oppleve rovdyrene på nært hold.

For å kunne videreutvikle opplegget og ha et sammenligningsgrunnlag blir det sendt ut kunnskapstest som elevene gjennomfører før- og etter besøket hos oss.

Det er mulighet for at transportkostnader kan dekkes med tilskudd fra Statsforvalteren og Kommune.

Forespørsel og booking: [email protected]

ROVDYRSKOLE REISER RUNDT

Tilbud til skoleklasser

Opplegget innebærer det samme som rovdyrskolen, men dere får besøk av en Naturveileder som har masse spennende med seg.

Opplegget tilpasses årstrinn og temaer avtales ved forespørsel.

Forespørsel og booking: [email protected]

FJELLREV FOR EN DAG

Tilbud til mellomtrinnet, men kan tilpasses flere grupper

Bli kjent med Fjellreven, overlevelsesspesialisten som var i ferd med å bli utryddet i Norge. Vi trer inn i fjellrevens poter og ser om vi klarer å overleve som fjellrever for en dag. Med farer som truer og på jakt etter mat kan en dag være lang.

FRILUFTSSKOLE

De som deltar på vår Friluftsskole, kan lytte til lyder fra de fire store rovdyrene mens de overnatter i telt inne på aktivitetsområdet. Dette kombineres med kunnskap om friluftsliv og rovdyr som formidles gjennom foredrag, guidete turer og løsning av oppgaver.

Forespørsel og booking: [email protected]

(c) terje-tveras

AKTIVITETSDAGER

Aktivitetsdagene varierer med fokus på ulike temaer og er arrangementer tilpasset barn og familier. Senterets naturveiledere er tilgjengelig hele dagen og tar deg med på mange spennende oppgaver og opplevelser. Aktivitetsdagene arrangeres gjerne i ferier og helligdager følg med på vår Facebook side for å se kommende arrangementer.