Hva er besøkssenter rovdyr

Et naturinformasjonssenter er et besøkssenter for alle som ønsker informasjon om naturen og som søker aktiviteter i natur. Begrepet Besøkssenter omfatter nasjonalparksentre, rovviltsentre, våtmarkssentre og senter for verdensarv. Norsk villreinsenter tilhører også denne kategorien.

Besøkssenter rovdyr er et senter som skal formidle nyheter og forskningsbasert fakta om rovdyr. Vi har et nøytralt standpunkt og ønsker å formidle kunnskap for å dempe frykten for store rovdyr og bidra til å redusere konflikten.

På alle besøkssenter jobber det naturveiledere.  Jobben til naturveilederne på rovdyrsentrene er å formidle kunnskap om rovdyr, og har som målsetting å bidra til å skape større forståelse mellom partene i rovdyrdebatten og rovviltets rolle i norsk natur.

 

Hvilken rolle har besøkssenter rovdyr?

Et naturinformasjonssenter for rovvilt skal formidle et totalt og objektivt bilde av nyheter og forskningsbaserte fakta for å dempe frykten for store rovdyr og bidra til å redusere konflikten. Nærmere bestemt blir det belyst rundt økologi, forvaltning og konflikter for de fire store rovdyrene i norsk natur – bjørn, ulv, jerv og gaupe. Sentrene har et spesielt ansvar for informasjon om nasjonal politikk og for å belyse det regionale og totale konfliktbildet.

Et naturinformasjonssenter for rovvilt skal:

 

  • Formidle kunnskap om de norske rovviltartene
  • Informere om rovviltforvaltningen i Norge og sette dette i et internasjonalt perspektiv
  • Tilpasse informasjonen til målgruppene og ha aktivitet rettet mot skoler, organisasjoner, bygdelag med mye konflikt og områder der rovvilt er nytt
  • Drive utviklingsarbeid knyttet til presentasjon, pedagogiske opplegg og konflikthåndtering – samt samarbeide med andre naturinformasjonssenter
  • Kunne utføre nasjonale oppgaver og fungere som nasjonale koordinatorer innenfor temaet
  • Rovviltsentrene i Norge har en nøytral rolle, og de skal fremme kunnskap om de norske rovviltartenes adferd og biologi. Rovviltsentrene skal formidle kunnskap om konflikter rundt rovvilt, og de skal arbeide med tiltak som kan dempe frykt for å ferdes i natur med store rovdyr.

Vi har i dag tre nasjonale Besøkssenter rovdyr i Norge: I Bardu, Namsskogan og i Flå. Besøkssentrene er samlokalisert med Polar Park i Bardu, Namsskogan familiepark, og Bjørneparken i Flå. Nedenfor finner du mer informasjon om de ulike sentrene:

Lurer du på noe eller har spørsmål angående besøkssentrene?

Kontakt oss

Medarbeidere

 • Namsskogan

  Cathrine Enoksen

  Naturveileder

  98052140

 • Namsskogan

  Ingun Mediaas

  Naturveileder

  99598605

 • Flå

  Bjørn Henrik S. Johansen

  Naturveileder

 • Flå

  Karen Johanne Gulvik

  Naturveilder

 • Flå

  Joe Kristoffer Partyka

  Naturveileder

 • Bardu

  Christina Martin

  Prosjektmedarbeide

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.