Om senteret

Besøkssenter rovdyr er et senter som skal formidle nyheter og forskningsbasert fakta om rovdyr. Vi har et nøytralt standpunkt og ønsker å formidle kunnskap for å dempe frykten for store rovdyr og bidra til å redusere konflikten.

Vi har i dag tre nasjonale Besøkssenter rovdyr i Norge, som er naturinformasjonssentre autorisert av Miljødirektoratet. De er lokalisert i  Namsskogan familiepark, på Bjørneparken i Flå og Polar Park i Bardu. Et naturinformasjonssenter er et besøkssenter for alle som ønsker informasjon om naturen og som søker aktiviteter i natur. Begrepet Besøkssenter omfatter nasjonalparksentre, rovviltsentre og våtmarkssentre. Norsk villreinsenter tilhører også denne kategorien.

Besøkssenter rovdyr

Besøkssenter rovdyr i Namsskogan startet offisielt opp i 2009 og ble statlig autorisert 2012. Vi er samlokalisert med Namsskogan Familiepark som ligger på Trones, litt over 3 timer nord for Trondheim. På vårt kontor jobber to naturveiledere, samt senterleder. Vår jobb er å formidle kunnskap om rovdyr og har som målsetting å bidra til å skape større forståelse mellom partene i rovdyrdebatten og rovviltets rolle i norsk natur.

Hvilken rolle har besøkssentrene?

Et naturinformasjonssenter for rovvilt skal formidle et totalt og objektivt bilde av økologi, forvaltning og konflikter for de fire store rovdyrene i norsk natur – bjørn, ulv, jerv og gaupe. Sentrene har et spesielt ansvar for informasjon om nasjonal politikk og for å belyse det regionale og totale konfliktbildet.

 • Hvilken rolle har besøkssentrene?

  Et naturinformasjonssenter for rovvilt skal formidle et totalt og objektivt bilde av økologi, forvaltning og konflikter for de fire store rovdyrene i norsk natur – bjørn, ulv, jerv og gaupe. Sentrene har et spesielt ansvar for informasjon om nasjonal politikk og for å belyse det regionale og totale konfliktbildet.

   

   

Et naturinformasjonssenter for rovvilt skal:

 • Formidle kunnskap om de norske rovviltartene
 • Informere om rovviltforvaltningen i Norge og sette dette i et internasjonalt perspektiv
 • Tilpasse informasjonen til målgruppene og ha aktivitet rettet mot skoler, organisasjoner, bygdelag med mye konflikt og områder der rovvilt er nytt
 • Drive utviklingsarbeid knyttet til presentasjon, pedagogiske opplegg og konflikthåndtering – samt samarbeide med andre naturinformasjonssenter
 • Kunne utføre nasjonale oppgaver og fungere som nasjonale koordinatorer innenfor temaet
 • Rovviltsentrene i Norge har en nøytral rolle, og de skal fremme kunnskap om de norske rovviltartenes adferd og biologi. Rovviltsentrene skal formidle kunnskap om konflikter rundt rovvilt, og de skal arbeide med tiltak som kan dempe frykt for å ferdes i natur med store rovdyr.
 • Besøkssenter rovdyr i Namsskogan

  Senteret ligger rett ved E6 midt mellom Trondheim og Mo i Rana og er samlokalisert med Namsskogan Familiepark. Hovedaktiviteter ved rovdyrsenteret er:

  • Rovdyrskole for elever som kommer til senteret. Rovdyrskole er et pedagogisk opplegg som skal gi god og oversiktlig informasjon om det å ha rovdyr i naturen. Hvert år undervises nesten 1800 elever i forbindelse med rovdyrskole.
  • Lek & Lær er et aktivitetsbasert tilbud til senterets og familieparkens gjester. Ved bruk av de ulike installasjonene kan publikum få målt seg med de forskjellige rovdyrenes ferdigheter og lære litt om deres fysiske fortrinn.
  • Rovdyrutstilling med mengder av informasjon, digitale aktiviteter og gjenstander til å ta og føle på. Utstillingen tar for seg forvaltning, biologi og politikk om rovdyr og konsekvensene rundt dem.
 • Besøkssenter rovdyr i Bardu

  Polar Park ligger i Salangsdalen i Bardu kommune i Indre Troms. Kun 3 km fra E6 ligger parken fint til i en frodig dal med høye fjell, ca 1 times kjøring fra Narvik og 3 timer fra Tromsø. Polar Park er en dyrepark med nordiske dyr, og er i tillegg Barnas naturpark og informasjonspunkt for Rohkunborri nasjonalpark.

  Hovedaktivitetene til Besøkssenter rovdyr Bardu er:

  • Rovdyrskole som når ut til ca. 1500 elever i året, temadager om rovdyr, utstilling i hovedbygget, rebus om husdyr og rovdyr, samt ei aktivitetsløype under utvikling. Aktivitetsløypa blir vår største attraksjon som rovdyrsenter og fokuserer på læring om rovdyr og natur mens barna er i aktivitet. Morsomme hinder kombineres med kunnskap om dyr og naturen rundt oss med hensikt å få barn og unge til å tilbringe mer tid ute i naturen.
  • Hver sommer har Polar Park husdyr som besøkende kan gå inn til og hilse på. I sommer ble dette for første gang kombinert med en rebus som viste seg å være veldig populær. Rebusen formidlet kunnskap om vanlige husdyr i Norge og hvordan rovvilt forvaltes. Fokus var både på økologi, forvaltning og konfliktdemping.
 • Besøkssenter rovdyr i Flå

  Er lokalisert i Bjørneparken i Flå, Hallingdal, langs hovedveien mellom Oslo og Bergen. Besøkssenter rovdyr Flå har et eget opplevelses- og kunnskapssenter for de fire store rovdyrene. Senteret er unikt i Norge ved å bruke avansert, moderne teknologi og interaktive moduler for å gi kunnskap om rovdyr på en opplevelsesrik måte. I informasjonssentret kan du leke og lære i omgivelser som bruker lys og lyd for å skape en spennende atmosfære. Gjennom aktiv deltakelse kan du utforske prinsipper innen biologi, forskning, forvaltning og konflikter rundt de store rovdyrene. Her kan man på ett og samme sted sette seg inn i alle sider ved å ha rovdyr i norsk natur.

  I Besøkssenter rovdyr Flå er vi i gang med rovdyrskole som i hovedsak arrangeres for 5. klassinger i Sør-Norge. Levende undervisning og spennende oppgaver leder elevene gjennom en unik skoledag der de får lære om de store rovdyrene i norsk natur. Dagen avsluttes med en inntrykksrik runde i Bjørneparken der elevene får observere rovdyrene på kloss hold.

Lurer du på noe eller har spørsmål angående besøkssentrene?

Kontakt oss

Medarbeidere