Lær om fjellreven

Norsk Institutt For Naturforvaltning (NINA) har laget undervisningsopplegget «Fjellrev i sekken». Gjennom aktiviteter og oppgaver vil elevene vil få lære om fjelløkologi, truede arter og bærekraftig bruk av naturressurser. Målet er å gi em opplevelser og erfaringer ute som de kan bruke til å reflektere over hvordan våre handlinger påvirker naturen.

"Med fjellrev i skolesekken"

Hvordan bruke undervisningsopplegget?

 

Lærer velger ulike aktivitetsark ut fra det antall timer en har til rådighet. Hver av de til sammen 30 aktivitetsarkene består av en beskrivelse av aktiviteten, læringsmål, forankring i læreplan, bakgrunn, læringsarena, behov for utstyr og tidsbruk – hva, hvorfor, hvor og hvordan. Beskrivelsen av aktiviteten støttes av illustrasjoner, tabeller eller videoer som læreren kan skrive ut fra nettsidene.

Varighet på hver aktivitet variere fra 10 min til 60 min, og noen aktiviteter trenger man 1-2 timer på å gjennomføre. Her er det opp til lærer å bestemme hvor mye tid hun/han ønsker å bruke for å gjennomføre aktiviteten. Dersom man ønsker å gjennomføre hele undervisningsopplegget vil det ta ca 24 timer pluss en dags befaring til avlsstasjon eller en fjellrevlokalitet. Da er det fint å fordele aktivitetene på høst, vinter og vår.

Les mer om undervisningsopplegget på NINA sine hjemmesider.