År: 2017

Rovdyrskolen 2017 har startet

Vi startet rovdyrskolen med en instruksjon i «hva er et rovdyr?» og en rask gjennomgang om biologien til jerv, gaupe, ulv og bjørn. Elevene fikk prøve seg med de nyinnkjøpte mentometerknappene, noe som var like artig for oss som for elevene. Etter en time med teori spiste vi nystekte vafler for å feire sesongstarten på…

Vestbyen skole rovdyrskole

Om jerv og bjørn på Finsås mottak

Arena for å lære om norsk natur Sammen med frivillighetskoordinator Håvard Vegset på Finsås mottak har vi startet et samarbeid. Formålet er å skape en arena hvor flyktningene kan lære om norsk fauna, språktrening og øke naturgleden. Vi har startet med å arrangere en samling på Finsås mottak.  Vi hadde med skinn, skaller og fortalte om rovdyr og andre dyr…

Finsås mottak rovdyrskole

A visit from Nord University students

It was a nice day and the weather felt good even though it was a bit cold. To start with we were given an interactive presentation of the main predators of Norway where we got to know some information about each and every one of them before we got a tour of the park itself. When…

Online rovviltkurs for lærere.

Kurset er resultat av et samarbeid mellom NJFF, Miljødirektoratet og Besøkssenter rovdyr i Flå, Bardu og Namsskogan.Målet med kurset er å gi lærerne kunnskap og verktøy for å enklere kunne undervise om rovdyr. Kurset er todelt, modul 1 er et online kurs, her vil det også ligge et ressurshefte med forslag til aktiviteter og oppgaver lærerne kan…

Grong videregående på rovdyrskole

Elevene fra Grong vgs. fikk lære om de ulike rovdyrene og hvilke konsekvenser de fører med seg når gjelder både mennesker, politikk, føde og konkurranse mellom dyr og arter. Det er mange ulike meninger når det kommer til rovdyr og deres plass i norsk natur. Det var en av sakene elevene fikk tenke igjennom i løpet av denne…

Nå kan du melde klassen din på rovdyrskole 2017

Målet for dagen er at elevene skal få et lite innblikk i hvorfor det oppstår uenighet om og frykt for rovdyr, samt en innføring i deres levesett og oppførsel. Vi vil fokusere på fakta og gi elevene inspirasjon til å skape seg en kunnskapsbasert mening videre. Kostnad: Ingen for skolene. Tidsbruk: Ca 4 timer til besøket, i…

Fagdag rovdyr Stiklestad 2017

Dato: 24. januar 2017 Sted: Scandic Hotell Stiklestad Ansvarlig: Besøkssenter rovdyr, Namsskogan og Lierne Nasjonalparksenter Det er mye å holde seg oppdatert på innen rovdyrforvaltning. Ny erstatningsordning for rein, ny ulvemelding og revidering av forvaltningsplanen i region 6 er noen av endringene. Denne fagdagen var spesialsydd til offentlig sektor for å gi oppdateringer på rovdyr- situasjonen og…